Bedre skole nr. 2-2014

leder

Hvor gode kan vi bli – når vi har det så godt?

Det er dobbeltmoralsk når man krever at danske elever skal oppnå toppresultater i PISA. Det hevder den danske professoren i peda- gogikk Per Fibæk Laursen i en analyse, her sitert fra

Hvis Fibæk Laursen har rett med hensyn til Danmark, så må vi tro at dette også gjelder for Norge. Vi rangeres også midt på treet, og norske elever trives svært godt i skolen. Det hadde vært interessant å få en real diskusjon på hvor mye trivsel vi faktisk kunne tenke oss å ofre for å oppnå en høyere ranking på internasjonale undersøkelser. Det er lett å være motstander av en «koseskole» – men det er bare et propagandaord. Dersomman derimot spør foreldre om de ønsker at barna deres skal grue seg til å gå på skolen, føle at de ikke strekker til, ofre fritid, ferier og russetid for å klatre oppover på karakterskalaen, så ønsker de neppe det. Akkurat som danskene har vi allerede gjort våre valg, ikke først og fremst gjennom hva vi sier, men gjennom våre handlinger. Og kanskje har det vært umulig å velge annerledes; også velstand skaper begrensninger.

Danmark Lærerforenings blad Folkeskolen . Hans poeng er at danskene, både foreldre og andre samfunnsborgere, har et avslappet forhold til ut- dannelse: Det må ikke være for anstrengende for barna å lære det de skal lære, det må ikke ta for mye av deres tid, og det skal være morsomt. På bakgrunn av dette mener den danske professoren at det egentlig er ganske imponerende når danske lærere har klart å få elevene helt opp til det inter- nasjonale midtfeltet. Ifølge Fibæk Laursen kan det hende at Danmark burde ha ligget mye lenger ned på skalaen, og det at det går så bra som det gjør, må bety at Danmark har en av verdens beste skoler. Han oppfordrer foreldre, politikere og opi- nionsdannere til å slutte å angripe lærerne. Det er meningsløst, og skadevirkningene er enorme, fordi det presser lærerne inn i en defensiv posisjon der de blir opptatt av å forsvare seg selv. Dermed risikerer man også at skolen oppnår dårligere re- sultater enn den ellers ville ha gjort.

Made with