Første Steg nr. 2 -2016

2 2016

et tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet

Digital hverdag • Barnehageansatte mangler digital

kompetanse, viser undersøkelse • Ny studie om barns mediebruk • Appen erstatter ikke pedagogen, sier forsker side 4–13

Barnehagen somgjør barna friske side 16-19 Tester pedagogenes empati side 20-21 Opprør mot stortingsmelding side 22–25

SJEKK: UDF.NO/FORSTESTEG-EBLAD

Made with