Yrke nr. 3 - 2016

innhold

Faste spalter 4

Nytt fra Yrke

17 18 22 32

Forbundskommentaren

Lærlingen

Fotoreportasjen Mitt drømmeyrke

40 Yrke-profilen 48 Yrke besøker 59 Debatt 67 Bøker om Yrke

6

Tema 6

Undervisning bak låste dører

14

«Fordi jeg vil ha et bedre liv senere»

Reportasjer 20 Skoleapotek 28 Sim sala BIM 36

To veier til samme mål Kompositt på Kongsberg

38 42 44 56

Formidlingskoordinator gjorde susen Vanskelig å komme inn på yrkesfag

Fjøs til 56 millioner

18

Fagartikler 62

LÆRLINGEN

Læreplanarbeid for ny «brannfagskole» Globalisering krever nytenking om yrkesetikk

65

69 Mat og vin

20

44

32

48

Made with