Yrke nr. 3 - 2016

FAKTA STUDIEPROGRAMMET Her er studieprogrammet ved Fagskolen Oslo Akershus (fagskolepoeng i parentes): Sterilforsyning i helsetjenesten (60) Veiledning av lærlinger – for

Oppvekstfag: Barn med særskilte behov, ny i år (60) Psykisk helse og rusarbeid deltid (60) I tillegg er det søkt om oppstart av følgende studietilbud: Hverdagsmestring (60) Målrettet miljøarbeid (60)

Helseadministrasjon (60) Oppvekstfag (60) Rehabilitering (60) Veiledning av helse og omsorgspersonell (60) Bygg deltid (120) Bygg heltid (120) Fuktteknikk, ny i år (60)

instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift (30) Klima, energi og miljø (KEM) (120) BIM Installasjon (60) BIM Konstruksjon (60) Verkstedledelse (30) Helse, aldring og aktiv omsorg (60) Demens og alderspsykiatri (60)

Elkraft deltid (120) Elkraft heltid (120)

hverdag. Han hopper av som tømrer etter 18 år på forskjellige byggeplasser. – Jeg kom til det skritt at jeg gikk lei og måtte finne på noe nytt, og BIM-ut- dannelse vil gi enorme muligheter. Det blir en omstilling å studere, men jeg har jo litt erfaring etter å ha tatt teknisk teg- ning og NKI og teknisk dagskole som deltidsstudium. I teknisk tegning ligger jo litt av det grunnleggende som vi skal gi oss i kast med nå. Jeg gleder meg, er supermotivert og innstilt på å satse alt på dette de neste ti månedene, smiler Oslo-mannen. Skogberget vil ikke være avvisende dersom det skulle dukke opp et godt jobbtilbud. – Men jeg tenker også at det kunne vært spennende å starte for seg selv. Jeg kommer til å se på alle muligheter, sier han.

INSPIRERENDE BIM-utdanningen har to veier. Den ene er konstruksjon, den andre er installatør. Den sistnevnte har flest søkere med 29 på venteliste ved Fagskolen Oslo og Akershus. De som velger BIM er med svært få unntak topp motiverte studenter med solid faglig bakgrunn og klare målsettinger. Avdelingsleder for byggfag, Roger Kris- tiansen, bekrefter at studentene holder et høyt faglig nivå. – Det er meget inspirerende å være lærer i BIM-klassene og på byggfag generelt. Det er studenter som er ek- stremt flinke, som på en del områder kan mer enn læreren og som dermed kan bli en ressurs i klassen. Det er vik- tig at lærerne løfter fram disse studen- tene. Samtidig stiller det store krav til lærerne. Vi er heldige som har dyktige lærere, men det er ikke alltid like enkelt å rekruttere nye lærere, fordi fagskolen ikke klarer å konkurrere med nærings- livet om lønninger. Avdelingslederen forteller at han nylig søkte etter nye lærere til to og en halv stillinger, men at han valgte å

stoppe prosessen fordi ingen av søk- erne hadde nødvendig kompetanse. – Dermed velger vi samme løsning som i KEM-klassen (klima, energi og miljø) hvor man satser på eksterne fore- lesere. Fordelen med det er at vi i enda større grad kan snu oss etter vinden og enda bedre fange opp det som skjer i bransjen. Samtidig får vi til enhver tid et faglig nivå som er svært høyt. FLERE STUDENTER Det er stor rift om plassen i de to BIM-klassene forteller leder Hanne Weichel ved studentad- ministrasjonen, derfor tas det opp flere studenter i år. – Vi tar unna etterspørselen, og de vi utdanner får jobber. Vi planlegger å opprette en fagskoleklasse i BIM ved Vestby videregående skole som har Akershus fylkes største utdannings- tilbud innen byggfag. Hun forteller at Fagskolen Oslo Akershus har tett dialog med nærings- liv og offentlige institusjoner når det gjelder utdanningstilbudet. – Vi starter nye kurs når de etter- spørres av bransjene. Et eksempel på det er studietilbudet «Sterilforsyning i helsetjenesten» som vi startet i fjor, på bestilling fra Universitetssykehuset i Oslo. Kurset var fulltegnet i fjor, og

Gjennomsnittsalderen på studenter ved Fagskolen Oslo Akershus ligger på mellom 25 og 30 år.

29

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with