Yrke nr. 3 - 2016

leder

22 FOTO- REPORTASJE

Skole kan gi et verdig liv Det var en deilig høstdag da Yrke besøkte Bergen. Sola varmet godt gjennom vindusrutene, og det var fristende å komme seg ut etter endt skoledag. Lærerne pakket sammen sakene sine og gikk ut i det klare høstværet. Det ljomet høy musikk fra vinduene som sto litt på gløtt bak gitteret. Skoledagen var over, men ingen av elevene gikk ut. De var ikke lenger elever, men innsatte i fengselet. Mange av dem fundamentalt sviktet av skolesystemet, sier en av lærerne Yrke har snakket med i dette nummeret. Han mener det er viktig at innsatte får tilbud om skolegang og en yrkesutdanning som gir mulighet til et verdig liv når straffen er ferdig sonet. En restart, beskriver han og de andre lærerne det som, og ber ommest mulig stabile rammer rundt et soningsløp for at de skal klare å lose elevene fram til eksamen og fagbrev. Flyttinger mellom fengsler og avdelinger vanskeliggjør jobben med å planlegge skolegangen, praksisplasser og læretid. Vi mener hensynet til utdanning i slike saker bør veie tungt. Det kan være vanskelig å planlegge skole- og læretid for en elev som soner en straff. Men skulking er ikke det store temaet i fengsels- skolen. Kommer ikke eleven på skolen uten gyldig fraværsgrunn, ja så får han eller hun ikke dagpenger. Slik er det ikke på alle skoler. «Det er ikke sykdom blant elevene som er et problem, men skulking», sier en av lærerne Yrke har snakket med på Bryne. De nye fraværsreglene har skapt debatt både i Skole- Norge og i samfunnet for øvrig. Men allerede melder skoler om at de ikke kan huske at de har hatt et så godt oppmøte. Samtidig påpeker andre at for rigide regler kan dytte de svakeste ut av skole- samfunnet og kanskje gi enda større skoletapere. For alle som er opptatt av yrkesutdanningen er det viktig å følge med på hva slags utslag ny fraværspolitikk får. At godt oppmøte er viktig for utdan- ningen, er det vel ingen uenighet om. Spørsmålet blir ommålet fullt ut helliger middelet.

YRKE Ansvarlig redaktør: Wenche Helene Schjønberg Telefon: 24 14 23 49 Mobil: 911 913 15 ws@utdanningsnytt.no www.udf.no/Hovedmeny/Medlemsfordeler/ Publikasjoner/Yrke

Abonnement og annonser:

Hilde Aalborg Tlf.: 911 99 989

Henriette M. Øye

Tlf.: 24 14 23 34 ha@utdanningsnytt.no hmo@utdanningsnytt.no

Abonnement kr 275,- pr år. Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet

Utgiver: Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 24 14 20 00 Layout: Melkeveien Designkontor www.melkeveien.no

Trykk: 07 Aurskog AS Telefon: 63 86 44 00

Opplag: 9 903 ifølge Fagpressens opplagskontroll

ISSN 1504-1905

3

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with