Yrke nr. 3 - 2016

Fagskolen Oslo Akershus har et bredt studieprogram innen helse og byggfag. Leder for studentadministrasjonen, Hanne Weichel, og avdelingsleder for bygg, Roger Kristiansen forteller at studietilbudet er under stadig endring som følge etterspørsel fra næringslivet.

kampen om plassene er like stor i år. Denne utdanningen finnes kun her på Fagskolen Oslo Akershus. HELSEFAG I UTVIKLING Andelen studenter på helsefag har økt mye de siste årene, og Hanne Weichel antar at denne trenden vil fortsette. – Helsefagarbeidere er det området

som vil ha størst etterspørsel i årene som kommer. I samarbeid med bran- sjen vil vi kunne sette i gang nye kurs ganske raskt dersom behov melder seg. Lederen for studentadministrasjonen forteller at også studietilbudet «Fukt- teknikk», som ble startet opp i år, er et resultat av etterspørsel bra bransjen og utviklet i tett samarbeid med NHO.

– Dette kurset ble etterspurt av NHO Service. Kurset er nettbasert med sju samlinger på totalt 25 dager og er et kurs som er i forkant av hva som vil komme. Vi forventer at fuktbransjen i løpet av et par år vil få en sertifiser- ingsordning og da er vi i forkant av utviklingen.

Fagskolens nye rektor OSLO Kirsti Andresen er ny rektor ved Fagskolen Oslo Akershus. Hun hadde sin første arbeidsdag tre uker før

er utdannet vernepleier og jobbet i flere år i helsesektoren spesielt med barn og ungdom med autisme. I 2002 startet hun opp som lærer i helse- og oppvekstfagene i Oslo-skolen. Hun startet på Sogn videregående skole og var senere på Lambertseter, Ulsrud og Bjørnholt. Fagskolen Oslo Akershus forventer at studietilbudet innen helsefag vil øke i takt med behovet. – Behovene i samfunnet vil helt klart øke, men det ser vi dessverre ikke på søkermassen til alle våre helse- og oppvekstfaglige studietilbud. Vi må derfor bli flinkere til å markedsføre tilbudene fagskolen har. Et tettere og

studentene inntok skolen. Tidligere hadde hun kontor på andre siden av veggen. Fagskolen Oslo Akershus er samlokali- sert med Kuben videregående skole, og det var her Kirsti Andresen hadde sin arbeidsplass tidligere. Som assisterende rektor delte hun faktisk kontorlokaler med administrasjonen på fagskolen. Den nye rektoren på Fagskolen

Kirsti Andresen er ny rektor ved Fagskolen Oslo Akershus.

bedre samarbeid med arbeidslivet er også viktig, sier rektoren.

30

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with