Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

Lærerne rekker hender i været. Det kommer stadig nye innspill fra rommet.

Lærerne sitter sammen i en hestesko. I forsøk på å redde eget fag. Det er et opprør på gang.

jobb. Da føler vi at vi har lykkes, sier Thommesen og Rolfsen. – Tror dere at det er et problem for utdanningen at elevene deres ikke får et fagbrev? – Ja, det har kanskje gjort at det har blitt litt enklere å foreslå at vi skal leg- ges ned. Men samtidig blir våre elever så mye forskjellig. Noen blir selgere, og vi ser allerede mens de går hos oss, at deres største styrke er salg. Andre blir utøvende kunstnere, sier Rolfsen. Både hun og Thommesen understreker hvor viktig de mener dette mangfoldet er. – Det er heller ikke sånn at vi kan se med det samme hvordan det vil gå med eleven. Vi har elever som har store problemer og som har en tung bagasje, og som virkelig ikke virker som de passer inn. Men så plutselig blomstrer de. De får brukt kreativiteten sin, skaperevnene. Noen oppdager at de har evnen til å lede og tar på seg rollen å lede eget team når vi arbeider med lagarbeid. Andre har stor styrke i å mestre å utøve, blomstrer i møter med kunder og bidrar i skaperprosessene, sier Thommesen.

– Jeg tror også vi sliter litt med at vi ikke har noen sterk bransjeorganisasjon i ryggen. De fleste yrker har sin egen bransjeorganisasjon, som rørleggerne, frisørene og bakerne. Vi er mangfold og har ikke hatt en enhetlig organisasjon som favner vår bransje, sier Vibeke Rolfsen. Det har hun allerede gjort noe med. OSLO To uker senere er Porsgrunn- lærerne på plass på Elvebakken vide- regående skole i Oslo sammen med bortimot 30 andre lærere. Dette er ikke det første møtet de har kalt inn til. Flere av lærerne har allerede møtt hverandre under stiftelsesmøtet i Inte- riør Og Utstillingsdesigneres (IUDI) Interesseorganisasjon. En organisasjon Rolfsen og Thommesen tok initiativ til fordi de så behovet. Men da visste de ikke at en av de første store sakene for den nystiftede IUDI, ville bli kamp mot fagets nedleggelse. – Nå avhenger mye av hvor målret- tet vi klarer å være. Vi er kanskje ikke det mest tradisjonelle yrkesfaget, vi er annerledes, men det er behov for oss.

Og det skal vi få fram. Vi skal vinne, sier lærerne som ikke har tenkt å tape kam- pen om interiør og utstillingsdesign når statsråd Torbjørn Røe Isaksen nå skal sende saken ut på høring og det til slutt skal konkluderes om yrkesfagenes fremtid.

SLAGET OM DE NORSKE YRKESFAGENE

• Våren 2016 la fem yrkesfaglige råd fram sine innstillinger om yrkes- fagenes framtid. Samtidig la de ni faglige rådene fram sine rede- gjørelser. • Utdanningsdirektoratet har nå lagt fram sin rapport «Gjennomgang av det yrkesfaglige utdannings- tilbudet». Denne er sendt til Kunn- skapsdepartementet. • Våren 2017 sender kunnskaps- minister Torbjørn Røe Isaksen ut hele saken om yrkesfagenes fram- tid på høring. Deretter blir det tatt en politisk beslutning på hvordan strukturen på norske yrkesfag blir i årene som kommer.

10

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with