Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

FAKTA UTDANNINGSDIREKTORATETS ANBEFALINGER

DESIGN OG HÅNDVERK Vg1 • Vg1 design og håndverk legges ned. I stedet innføres: • Vg1frisør, hudpleie og blomster- dekorering

• Horn-, bein- og metalldoudji, skinn- og pelsduodji, tekstildoudji, tredoudji og veve- og håndstrikke- doudji: Videreføres i nytt program for doudji. • Filigranssølvsmed, sølvsmed og gullsmed: Videreføres i nytt program for metall- og glasshåndverk. • Bunadtilvirker, buntmaker, herre- skredder, håndvever, kjole- og drakt- syerske, kostymesyer, modist, møbel- tapetserer, salmaker, skomaker, strikkefaget: Videreføres i nytt pro- gram for søm og tekstilhåndverk. • Bøkker, møbelsnekker, orgelbygger, tredreier, treskjærer: Møbelsnekker flyttes til Vg2 treteknikk på BA. Vg2 treteknikk endrer navn til Vg2 møbel og treteknikk. De øvrige fagene gjøres om til særløp med inn- gang fra Vg1 BA. • Frisør: Videreføres i nytt program for frisør, hudpleie og blomster- dekorering. • Interiør, utstillingsdesign og profile- ringsdesignfaget: Interiør og utstil- lingsdesign legges ned, elementer av faginnholdet ivaretas i valgfritt programfag på Vg2 og Vg3 studiefor- beredende program for kunst, design og arkitektur. Profileringsdesign flyttes til Vg2 medieproduksjon i nytt program for IKT- og mediefag. • Pianostemming og pianoteknikk: Legges ned. • Smedfaget: Videreføres i nytt pro- gram for metall- og glasshåndverk. • Nautisk instrumentmaker, optro- niker, storurmaker, urmaker: Stor- urmakerfaget legges ned. De øvrige fagene videreføres i nytt program for metall og glasshåndverk. Følgende Vg2 og Vg3 flyttes til design og håndverksfagene • Vg2 hudpleie og Vg3 hudpleier: Flyttes til nytt program for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. SÆRLØPSFAG • Blyglasshåndverker, forgyller, gjørtler, glasshåndverker, gravør og kera- miker: Videreføres i nytt program for metall og glasshåndverk. • Gipsmaker og kurvmaker: Flyttes til program for bygg- og anleggsteknikk.

• Maskør- og parykkmakerfaget: Vide- reføres i nytt program for frisør, hud- pleie og blomsterdekorering. • Repslager, håndbokbinder, seilmaker og taksidermist (dyreutstopper): Videreføres i nytt program for søm og tekstilhåndverk. SMÅ OG VERNEVERDIGE FAG: • Navnet på fagene endres til tradisjonelle håndverksfag. • Fagene videreføres i videregående opplæring. • Flere andre forslag, blant annet om små utdanningsprogram med lands- linjer, om at kriteriene for hvilke fag som er verneverdige fornyes og at det må utredes hvordan tilbudene kan opprettholdes og sikres. SERVICE OG SAMFERDSEL Utdanningsdirektoratet foreslår store strukturelle endringer. Vg1 • Vg1 service og samferdsel: 1. Pro- gram for handel, reiseliv og service. 2 Program for IKT. 3. Transport og logistikk foreslås primært opprettet som eget utdanningsprogram. Vg2 • Vg2 reiseliv: Vg2 reiseliv som gir studiekompetanse. • Vg2 salg, service og sikkerhet: Eta- blere to nye Vg2-tilbud: Vg2 handel og Vg2 sikkerhet og resepsjon. • Vg2 IKT-servicefag: Ivareta faget i et nytt program for IKT- og mediefag. • Vg2 transport og logistikk: Ivareta tilbudet i et nytt program (primær anbefaling). Legge kran- og løfte- operasjon til dette Vg2-tilbudet. • Dessuten vil de sende forslag om Vg2 og Vg3 regnskapsfaget på høring for å få innspill til å etablere nytt tilbud. Vg3 • Vg3 reiseliv: Legge ned lærefag. Opprette Vg3 reiseliv som gir studiekompetanse. • Vg3 kontor- og administrasjons- faget: Legges ned. • Vg3 resepsjonsfaget: Videreutvikles til å omfatte et større fagområde og flere bransjer. Fokus på resepsjon og kundeservice.

• Vg1 søm og tekstilhåndverk • Vg1 metall- og glasshåndverk • Vg1 duodji

Vg2 • Vg2 aktivitør: Flyttes til utdannings- program for helse- og oppvekstfag. • Vg2 blomsterdekoratør: Videreføres i nytt program for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. • Vg2 børsemaker: Videreføres i nytt program for metall- og glasshånd- verk. • Vg2 båtbyggerfag: Legges ned. • Vg2 design og duodji: Videreføres i nytt program for duodji. • Vg2 design og gullsmedhåndverk: Videreføres i nytt program for metall- og glasshåndverk. Navnet endres til Vg2 gull- og sølvsmed- håndverk. • Vg2 design og trearbeid: Videreføres i nytt program for søm og tekstil- håndverk. Navnet endres til vg2 søm og tekstilhåndverk. • Vg2 frisør: Videreføres i nytt program for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. • Vg2 interiør og utstillingsdesign: Legges ned. • Vg2 pianostemming og piano- teknikk: Legges ned. • Vg2 smed: Videreføres i nytt pro- gram for metall- og glasshåndverk. • Vg2 ur- og instrumentmaker: Vide- reføres i nytt program for metall- og glasshåndverk. Vg3: • Aktivitørfaget: Videreføres i program for helse- og oppvekstfag. • Blomsterdekoratør: Videreføres i nytt program for frisør, hudpleie og blomsterdekorering. • Komposittbåtbygger og trebåt- bygger: Komposittbåtbygger legges ned. Trebåtbygger endres til særløp med inngang fra Vg1 bygg og anleggsteknikk (BA).

12

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with