Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

Vg3 • Anleggsmaskinmekaniker: Ingen endringer. • Landbruksmaskinmekaniker: Ingen endringer. • Billakkerer: Ingen endringer. • Bilskadefaget: Ingen endringer. • Chassispåbygger: Legges ned som eget lærefag og blir en del av Vg3 industrimekaniker. • Boreoperatør: Ingen endringer. Sam- menslåing av brønnefagene vurderes. • Brønnefaget: Ingen endringer for noen av brønnefagene. Vurderes å slå sammen alle eller noen av fagene. • Industrisnekker: Flyttes til Vg2 indu- striteknologi. • Industritapetserer: Flyttes til Vg2 industriteknologi. • Industrisøm: Slå sammen lærefagene til Vg3 industritekstilfaget, flyttes til Vg2 industriteknologi. • Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling: Samme som industrisøm. • Industritekstilfaget, garnfremstilling: Samme som industrisøm. • Industritekstilfaget, trikotasje: Samme som industrisøm. • Industritekstilfaget, veving. Samme som industrisøm. • Industritekstilfaget, fiskeredskap: Legges ned. • Kjemiprosess: Ingen endringer. • Bilfaget, lette kjøretøy: Ingen endringer. • Bilfaget, tunge kjøretøy: Opprette kryssløp fra Vg2 arbeidsmaskiner. • Hjulutrusningsfaget: Ingen endringer. • Motormekaniker: Ingen endringer. • Motorsykkelfaget: Endre navn til el- og motorsykkelfaget. • Reservedelsfaget: Opprette kryssløp fra Vg2 bilskade, lakk og karosseri. • Laboratoriefaget: Ingen endringer. • Matros: Ingen endringer. • Motormann: Ingen endringer. • Aluminiumskonstruksjonsfaget: Legges ned, bli en del av Vg3 produksjonsteknikkfaget. • Bokbinder: Slås sammen til nytt Vg3 grafisk produksjonsteknikerfag. • Grafisk emballasje: Samme som bokbinder. • Trykker: Samme som bokbinder. • Serigrafifaget: Delen av faget som

mangler tilstrekkelig informasjon, drøftes med rådet. • Steinfaget: Omgjøres til 2+2-modell i Vg2 ventilasjon, membran og tak- tekking. Nye Vg3 • Veidrift- og veivedlikehold: Valgfritt fordypningsområde i nytt felles lære- fag for anleggsteknikk. • Anleggsrørlegger: Samme som veidrift- og veivedlikehold. Vg3 fra andre utdanningsprogram • Anleggsgartnerfaget: Flyttes fra naturbruk. • Møbelsnekker: Flyttes fra design og håndverk. Skal rekruttere fra Vg2 treteknikk. • Bøkkerfaget: Flyttes fra design og håndverk. Opplæringsmodellen er særløp. • Tredreier: Samme som bøkker. • Treskjærer: Samme som bøkker. • Trebåtbygger: Samme som bøkker. • Gipsmaker: Samme som bøkker. • Kurvmaker: Samme som bøkker. Vg2 • Vg2 arbeidsmaskiner: Ingen endringer. • Vg2 bilskade, lakk og karosseri: Ingen endringer. • Vg2 brønnteknikk: Ingen endringer. • Vg2 industriell møbelproduksjon: Legges ned. • Vg2 industritekstil og design: Legges ned. • Vg2 kjemiprosess: Slås sammen med Vg2 laboratoriefag til Vg2 kjemi- prosess- og laboratoriefag. • Vg2 kjøretøy: Ingen endringer. • Vg2 laboratoriefag: Slås sammen med Vg2 kjemiprosess til Vg2 kjemi- prosess- og laboratoriefag. • Vg2 maritime fag: Ingen endringer. • Vg2 industriteknologi: Ingen end- ringer. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Vg1 • Vg1 teknikk og industriell produksjon: Ingen endringer

omhandler digitaltrykk legges til nytt Vg3 produksjonsteknikk, håndverks- delen legges ned. • CNC-maskineringsfaget: Innføre valgbare forypningsområder på Vg3. • Dimensjonskontrollfaget: Legges ned og blir en del av Vg3 CNC. • Finmekaniker: Legges ned og blir en del av Vg3 CNC • Modellbygger: Legges ned og blir en del av Vg3 CNC • Verktøymaker: Legges ned og blir en del av Vg3 CNC • Industriell overflatebehandling: Ingen endringer. • Industrimekaniker: Innføre valgbare fordypningsområder. • Industrimontør: Ingen endringer. • Industrioppmåler: Ingen endringer. • Industrirørlegger: Ingen endringer. • Kran- og løfteoperasjon: Flyttes til Vg2 transport og logistikk. • NDT-kontrollør: Ingen endringer. • Termoplastfaget: Slås sammen til felles plastfag med polymerkompositt og plastmekaniker. • Polymerkomposittfaget: Slås sammen til felles plastfag med termoplastfaget og plastmekaniker. • Plastmekaniker: Slås sammen til felles plastfag med polymerkompositt og termoplastfaget. • Platearbeider: Ingen endringer. SÆRLØPSFAG: • Garverifaget: Legges ned. • Industriell skotøyproduksjon: Legges ned. • Gjenvinningsfaget: Endres fra 1+3 til 2+2. Skal rekruttere fra Vg2 industri- teknologi. • Tekstilrensfaget: Samme som gjenvinningsfaget. • Vaskerifaget: Samme som gjenvinningsfaget. • Låsesmedfaget: Ingen endringer. SØKNAD OM NYTT LÆREFAG: Truck- og liftmekaniker som nytt lære- fag: Forslaget er foreløpig ikke behand- let i rådet og er derfor ikke behandlet i denne gjennomgangen. • Produksjonsteknikkfaget: • Støperifaget: Legges ned. • Sveisefaget: Ingen endringer.

15

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with