Yrke nr. 4 - 2016

Tips

om aktuelle saker fra yrkesfagssektoren!

program og flere programområder. Samtidig er det foreslått å fjerne forholdsvis store lærefag. Dette skal gjennomføres samtidig som vi opple- ver en gryende krise i rekrutteringen av lærere. Det mangler kvalifiserte lærere i flere av yrkes- fagområdene. Det er fylkeskommunene som har hovedansvaret for at de endringene som kommer, blir gjennomført etter intensjonene. OVERSE Dess lenger borte fra skolenivået man sitter, dess enklere er det å overse de rent prak- tiske følgene som denne typen endringer kan ha for ansatte og deres kompetanse. For noen er reformer gjennomført når ordren om omor- ganisering er gitt. For de ansatte er det først da den virkelig begynner. Det er Utdanningsfor- bundets oppgave å få oversikt over og opplyse myndighetene om sammenhengene mellom vurdering av endringsbehov på systemnivået og hvilke følger dette kan få på utførernivået. Vi skal både ivareta enkeltmedlemmenes in- teresser og samtidig arbeide for en opplæring med høy kvalitet som er mest mulig relevant for den virkeligheten elever og lærlinger skal ut i. Den oppgaven vil vi utføre best mulig, også ved de kommende endringene i videregående opplæring.

Vi er det eneste fagbladet i Norge som utelukkende konsentrerer oss om yrkesopplæring på skoler, i bedrifter og andre opplæringsinstitusjoner.

Du når oss på: ws@utdanningsnytt.no eller 24 14 23 49 eller 911 913 15

17

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with