Yrke nr. 4 - 2016

innhold

Faste spalter 4

Nytt fra Yrke

16 24 32 36 46

Forbundskommentaren

Yrke-profilen

Fotoreportasjen Mitt drømmeyrke

Lærlingen 48 Yrke besøker 56

Yrke i Nederland

62 63

Debatt

6

Bøker om yrke

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

Tema 6

Læreropprør mot Utdanningsdirektoratet

11

Udir forsvarer forslaget

12

Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Reportasjer 18

Fagskolen Innlandet kan få bachelorstudium Da TIP møtte elektro sommøtte matfag

22 26 28

Utstyr i yrkesfag

EM i yrkesfag 30 Skole-NM i yrkesfag 41

Få tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere 60 Elever møtte alt fra syersker til smeder på Færder

46

LÆRLINGEN

Fagartikler 66 Kor viktig er orden og åtferd? 69 Mat og vin

18

24

26

48

Made with