Yrke nr. 4 - 2016

Et tverrfaglig eventyr: Da TIP møtte elektro som møtte matfag

FREDRIKSTAD Dette er historien omda TIPmøttematfag ogmøtte elektro og dro ut i matindustrien for å finne ut at der var det bruk for alle tre.

TEKST OG BILDER WENCHE SCHJØNBERG

På Glemmen videregående i Fredrik- stad endte dette som de fleste eventyr godt. Både TIP og elektro og mat- fag fant ut at de kunne leve lykkelig sammen både i bedrifter som Nortura, Stabburet og Mills.

– Det var bruk for oss alle der. Vi har forskjellige roller, men industrien tren- ger mer enn bare matarbeideren, sier Glemmen-elevene Jonas Kristiansen på Vg2 TIP og Eskild Hagen Andersen på Vg2 el-energi på elektro til Yrke.

Sammen med blant andre Nichlas Halvorsen Richter, elev på restau- rant- og matfag, har de to deltatt i et tverrfaglig prosjekt om matindustrien i Fredrikstad.

22

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with