Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE

 Nichlas Halvorsen Richter, Jonas Kristiansen og Eskild Hagen Andersen har både fått mer respekt for den blåhvite arbeideren og større interesse for matindustrien etter et tverrfaglig prosjekt på Glemmen.

BEHOV Elevene har besøkt industrien og sett behovet for ulike faggrupper. – Vi fikk se fabrikken i en helhet, og vi fikk se at det er behov for teknikere som ser sammenhengen i matindus- trien, sier Jonas Kristiansen. Han sier at han er interessert i arbeid i matindu- strien som produksjonsteknikker. – Jeg kommer til å søke meg ut i for- dypning på enten Nortura, Stabburet eller Mills, sier han. Han ble blant annet imponert over kravet til hygiene og mattrygghet i industrien. – Vi fikk et godt innblikk i hvordan det jobbes i industrien takket være dette prosjektet. Akkurat hygienekravet kom ikke som noen overraskelse på Nichlas Halvorsen Richter som er elev på RM. Han er usikker på om han vil velge matfag eller kokk eller servitør. Men sier at han synes det var interessant å se hvor avhengig de ulike faggruppene er av hverandre i industrien. NETTVERK Utdanningsleder på restau- rant og matfag, Ann Kristin Olsen, sier at prosjektet kom i stand i et samarbeid med NHO Mat og Drikke. I et toårig nettverksprosjekt, Mat- fagnett, samarbeider skolen med seks bedrifter og med Østfold fylkeskom- mune om å forberede elevene med mulig på det virkelige yrkeslivet. – Vi arbeider med å utvikle skolen og med å rekruttere fra ulike fag til blant annet matindustrien som er en

Ann Kristin Olsen og Petter Grøtvedt på restaurant og matfag arbeider for å få elevene mer interessert i matfag.

stor arbeidsgiver i vårt område, sier Olsen til Yrke. Fagdagene der elever har besøkt industrien, er en del av dette samar- beidet. – Vi ser et stort behov for den blå- hvite arbeideren som har et godt kjenn- skap til flere fagområder i industrien. Gjennom blant annet prosjekter som disse fagdagene, jobber vi for å få opp elevenes forståelse av hva matfagene går ut på, sier Petter Grøtvedt som er ansatt i 50 prosent stilling som lærer på Glemmen og 50 prosent som arbeids- leder på Nortura.

Han mener samarbeidet mellom skole og industri er svært viktig. Ikke minst fordi veldig mange elever velger seg til kokk og servitør, og velger bort matfag, der det er stort behov for dyk- tige fagarbeidere. – Vi vil vise elevene hva matfag er, sier han. Utdanningsleder Ann Kristin Olsen er helt enig. – Ideelt burde halvparten av våre elever valgt matfag, og ikke bare en tredel som i dag, sier hun.

23

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with