Yrke nr. 4 - 2016

Den lille kjempen som gikk mot strømmen

SKI/OSLO Få har såmange superfeminine klær i skapet somGunvor Eldegard. Men du skal også vite at hun er tøff i kjeledress og alltid kjemper hardt for å få flere jenter inn i tekniske yrker.

TEKST OG BILDE KARI KLØVSTAD

Vi sitter innerst i Stortingsrestauranten. Gunvor Eldegard er kjent for å ta opp temaet likestilling og yrkesfag så fort anledningen byr seg, og dagen før var hun oppe på talerstolen for å snakke om hvordan Norge kan bli mer inno- vativ på flere områder. – Da må det flere jenter inn i tek- niske yrker, for å se på mulighetene fra nye vinkler. Dette savner jeg i dag, sier stortingsrepresentanten fra Arbeider- partiet. Det er umulig å si hvor mange blon- dinevitser som blomstret da den unge kvinnen dukket opp på verk rundt i verden som elektroingeniør. Hun har en god historie på lager, og også råd til foreldre og rådgivere, men først tilbake til starten. AVGJØRENDE ARBEIDSUKE Gunvor Eldegard hadde ingen klare yrkespla- ner i oppveksten. Det var arbeidsuka i åttendeklasse som ble helt avgjørende. – Årdal og Sunndal verk stilte opp for skolen og tok inn elever. De hadde også et elektroverksted, og dette syntes jeg var spennende – Hva g jorde du denne uka? – Jeg fikk blant annet reparere ei stor klokke og ellers være med i ar- beidet på verket. Det var kjempegøy å være ute i det virkelige livet. Det var denne arbeidsuka som tente

gnisten. Ungjenta flyttet ut og begynte på svakstrøm på den videregående sko- len i Sogndal, før hun kom tilbake som praktikant på Årdal og Sunndal verk. Da tok hun lærlingskolen på kveldstid, fulgt av forkurs til ingeniørhøgskolen. Tidligere var det i hovedsak menn som ble leger, økonomer og advokater. Nå har det jevnet seg ut i de akade- miske yrkene, men innen yrkesfagene har det skjedd lite. – Da jeg gikk på ingeniørhøgskolen på Kongsberg på 80-tallet, var likestil- ling et viktig samfunnstema. Jenter som valgte utradisjonelt fikk ekstrapoeng og stipend, og vi var rundt 10-15 jenter. Jeg er glad for yrkesvalget mitt, sier Gunvor Eldegard, som står på for å åpne dørene for flere. Det er flere av søstrene Eldegard som er opptatt av utdanning. Solveig, som er to år yngre enn Gunvor, er ut- dannet lærer. Hun ble raskt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og har sittet seks år i sentralstyret. MULTIPOLITKER Det begynner å lukte lunsj i Stortingsrestauranten. En poli- tikerkollega stikker innom bordet og forsikrer at er det snakk om jenter og utdanning, kan du være sikker på at Eldegard griper ordet. Til daglig sitter politikeren fra Akershus i kontrollkomiteen på Stor-

tinget, og hun er med både i Nordisk Råd og Den interparlamentariske union som består av parlamentsmed- lemmer fra 170 land. Der leder Elde- gard gruppa som tar opp likestilling, og det hender det blir innledet diskusjoner med land som bare sender menn til møtene. Vold mot kvinner verden over er et av temaene som ofte tas opp når kvinnene møtes. Lokalt sitter hun i kommunestyret i Ski der hun også var ordfører i to år, før hun ble valgt inn på Stortinget. Ballas- ten har hun fra yrkeslivet for politikken kom senere. FÅ KVINNER Gunvor Eldegard har erfaring som elektroingeniør fra ulike arbeidsplasser. Da hun stilte som vel- kledd, offentlig representant under et jubileum på Kielfergen, kunne hun for- telle at hun hadde vært der i kjeledress tidligere, for å justere sikkerhetsporter. – Jeg jobbet ved små og store ar- beidsplasser i ti år, satt inne ved teg- nebordet på kontoret, laget program og reiste ut for å installere og teste resultatet i virkeligheten. Så det var alltid variasjon. Etter hvert bestemte Eldegard seg for å starte eget firma. – Det ga meg litt mer frihet å jobbe for meg selv, og jeg hadde arbeidsplas- sen min nær der jeg bodde.

24

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with