Yrke nr. 4 - 2016

YRKE-profilen:

HVEM: Gunvor Eldegard ALDER: 53 år STILLING: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tidligere elektroingeniør. Har vært ordfører i Ski. praktikant ved Årdal og Sunndal Verk, ingeniørutdanning fra Høgskolen på Kongsberg LESTE SIST: «Brobyggerne» av Jan Guillou HØRER HELST PÅ: Variert musikk i radioen FAVORITTFILM: «Hamam – det tyrkiske badet» BRENNER FOR: Likestilling i yrkesfag og flere jenter inn i tekniske yrker HOBBYER: Jogging, kulturopplevelser, leder av den lokale bryteklubben TENKE LITT LØNN Eldegard har hatt nytte og glede av nettverket Kvinner i mannsyrker (KIM). Det har hatt to mål: Å få flere jenter til å velge utradisjonelt og ta vare på dem som har gjort det. Kvinnene er også blitt minnet om at det heller ikke er noen ulempe å tjene bra, for å kunne for- sørge seg selv. – Ungdommen er idealister, og jeg pleier å si at hvis det er noe du av hele ditt hjerte har lyst til å bli så velger du det. Hvis ikke, så husk å tenke litt på lønna også, sier Gunvor Eldegard. LO har i dag samlinger for jenter som tar utradisjonelle yrkesfag eller fagbrev. – Jeg blir så inspirert av å møte de unge jentene som velger teknisk fag- utdanning. Men det er også noe som er litt leit. Enkelte jenter som velger utradisjonelt blir trakassert. Slik kan vi ikke ha det, så dette må vi jobbe imot på alle plan. UTDANNING: Svakstrøm ved Sogndal vidaregåande skule,

UT AV RAMMENE Både foreldre og rådgivere har en tendens til å anbefale de unge å velge studiespesialisering. – Rådgiverne må tenke utenom den faste rammen, og snakke med de unge om hva de har mest lyst til. Det trengs bedre informasjon om flere yrker på tvers av kjønnsgrensene. Her må fyl- keskommunene være mer offensive, og det er kult at de i Oslo er verkstedkurs for jenter i tiendeklasse. Eldegard blir sint når hun hører uttalelser som at «Du er for flink til å gå på yrkesfag». Men hun forstår at noen 15–16-åringer er for unge til å bestemme seg. – Du kan gå fra yrkesfag og videre til påbygning i teoretiske fag. Det bør også være en åpning andre veien fra studiespesialisering til yrkesfag. Da har du fellesfagene og kan bygge på det praktiske. Vi trenger gode fagarbeidere, så det er en logikk i dette, sier Gunvor Eldegard, som vet at direktorat jobber med saken. Hun synes det er på tide å

løse litt opp i reform 94, som avgrenser til tre år på videregående.

DAMEN FRA NORGE En av de artigste historiene fra yrkeslivet har Gunvor El- degard fra en jobb i det gamle Jugosla- via. Der skulle det startes opp en mas- kin på at aluminiumsverk, og ryktene gikk om at det skulle komme en dame fra Norge. Der sto spinkle, lyse Gunvor. – Tre menn skulle være med for å se på at jeg gjorde jobben min. Jeg ville bevise litt, så jeg kjørte på i en himla fart, og de peste etter. Til slutt spratt jeg opp på en krakk for å få på plass noen sensorer, og da kom den største karen og løftet meg ned. Dagen etter gikk det rykter om at det var en god ingeniør de hadde fått fra Norge, sier Gunvor Eldegard og smiler. Når hun blir spurt om hobby, kom- mer ikke svaret like automatisk. Men du kan se henne jogge blant kuer og kornåkere og ta styringen i den lokale brytegruppa.

25

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with