Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE

2 millioner til bedre yrkesfagutstyr i Oslo-skolen

OSLO Byrådet i Oslo setter neste år av 2millioner kroner til bedre utstyr i yrkesfagene. Det er første gang det bevilges penger til en egen utstyrspott, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Yrke.

TEKST OG BILDE WENCHE SCHJØNBERG

Hun overbrakte nyheten om de ekstra pengene under et besøkt på Stovner videregående. Der viste rektor TerjeWold rundt på teknikk og industriell produksjon (TIP), der flere av maskinene er like gammel som skolen selv, nemlig fra 1979. – Vi har utstyr som har stått her si- den skolen var ny. Det er ikke akkurat tipp topp og det rimer dårlig med det utstyret elevene våre skal håndtere når de kommer ut i praksis og i læretid, sier Wold til Yrke.

Dahl, valgte akkurat Stovner videregå- ende da hun skulle komme med nyhe- ten om at egen utstyrspott blir en del av yrkesfagsreformen som det rødgrønne byrådet legger fram senere i høst. – Det var her vi fikk innspillet, på et skolebesøk, da rektor TerjeWold tok opp den vanskelige utstyrssituasjonen på de eldre skolene i Oslo, sier Tellevik Dahl. – Er du fornøyd med å ha fått g jen- nomslag for en egen utstyrspott? – Dette er det ikke jeg som har fått til, svarer Wold.

med seg, og det er ikke ment som noen klisjé, sier Stovner-rektoren. Byrådet i Oslo skal i første omgang sette av 2 millioner i 2017 og 2 millioner i 2018 for å sørge for at de eldre skolene som tilbyr yrkesfag i Oslo får bedre utstyr. – Det forrige byrådet satt ikke av noen egne midler til utstyr. Det har bidratt til en krevende situasjon på flere skoler, sier byråden. Det viser også rapporten i kjølvan- net av resultatene fra den nasjonale kartleggingen av utstyrssituasjonen på yrkesfagene i videregående skole, satt i gang av den daværende rødgrønne

IDEEN Det var ingen tilfeldighet at by- råd for kunnskap og oppvekst, Tellevik

ØYNE OG ØRER – Men det viser at her har politikerne hatt ørene og øynene

26

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with