Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE

Røe Isaksen ønsket

(0,99), Vestfold (0,97), Rogaland (0,95), Finnmark (0,95), Østfold (0,95), Oslo (0,95) og Nordland (0,92). IKKE NOK TID Rundt hver tredje lære- bedrift er skeptiske til om elevene får nok tid til å lære seg utstyret de skal håndtere. Samtidig mener nesten halv- parten av lærebedriftene at lærerne har nok kompetanse til å lære bort utstyret. Dette går fram av undersøkelsen som opplæringsansvarlig i lærebe- driftene har fått, for programmene på yrkesfag. Lærebedriftene er spurt om de me- ner at elevene har tilgang til det viktig- ste utstyret, om utstyret er oppdatert, om elevene får nok tid til opplæring i å bruke utstyret, samt om de mener lærerne har nok kompetanse til å lære elevene utstyret. 42,5 prosent av de spurte svarer at de er helt enige eller enig i at skolene har tilgang på det viktigste utstyret. 39,3 prosent er verken enig eller uenig, mens 18,3 prosent er helt uenig. KOMPETENTE LÆRERE Rundt en tre- del av de spurte er helt eller enig i at utstyret er oppdatert (32,7 prosent), 45,2 prosent er verken enig eller uenig, mens 22 prosent er uenig eller helt ue- nig i at utstyret er oppdatert. Knappe 25 prosent av de spurte mener at elevene får nok tid til opp- læring, 43,1 prosent er verken enig eller uenig, mens rundt en tredel (32,2 prosent) mener elevene ikke får nok tid til opplæring. Hele 48,4 prosent av lærebedriftene mener lærerne har nok kompetanse, 37,9 har ingen mening, mens 13,8 prosent er uenig eller helt uenig i at lærerne har nok kompetanse.

DELTAKERNE TIL YRKES-EM • Ådne S. Jelsa konkurrer i klassen bil- mekaniker, lette kjøretøy. Arbeider som bilmekaniker i Kverneland Bil på Forus. Har gått på Gand videregående skole i Rogaland. • Martin Trana Flak kjemper for å nå toppen blant kokkene. Arbeider for Scandic Nidelven i Trondheim. Har gått på Olav Duun videregående i Namsos i Nord-Trøndelag. • Erik Vassbotten har gått på Elvebak- ken videregående i Oslo, nå jobber han for Atom Elektro i Oslo og vil gjøre sitt for å få norsk seier til elektrofaget. • Mathias Toresen konkurrer i klassen servitør. Arbeider i Selskapslokaler AS og OsloMilitære Samfund og er utdan- net på Etterstad videregående skole i Oslo. • Olve Lyngstad Skjerve har gått på elektro på Steinkjer videregående elektro og på kulde- og varmepum- peteknikk på Strinda videregående i Trondheim. Arbeider i Trondheim Kulde. Nå går han for en pallplass i

kulde- og varmepumpeteknikk i Gö- teborg. • Maria Bak Sørensen fra Danmark konkurrer i frisør. Er lærling hos På- Håret og tar utdanningen via opplæ- ringskontoret Hårete Opplæring. • Erik Alm er utdannet på Sørumsand videregående i Akershus og konkur- rerer i klassen mediegrafiker. Arbei- der for Forsvarsmateriell. • Celina Sørensen Tollefsen konkur- rerer i helsefag. Har gått på Stangnes videregående skole i Harstad i Troms. Tar for tiden påbygg. • Frida Blütecher Holter konkurrer i faget hotellresepsjonist. Har gått på Drømtorp videregående i Akershus. Nå arbeider hun på Radisson Blu Alna i Oslo. • Even Skreosen konkurrerer i me- katronikk. Han arbeider hos Inovyn Norge og har gått på Skogmo vide- regående i Skien i Telemark. • Lasse Johannessen konkurrerer i

28

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with