Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE

yrkeslandslaget lykke til

OSLO/GÖTEBORG Mesterskap somyrkes-EMer med på å sikre Norges konkurranseevne, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han besøkte yrkeslandslaget på Olympiatoppen.

TEKST WENCHE SCHJØNBERG

– Norge kommer til å trenge mange fagarbeidere fremover. Da er det flott at disse utøverne er med på å inspirere unge til å se mulighetene som ligger i yrkesfag, sier kunnskapsminister Tor- bjørn Røe Isaksen (H) til Yrke. Han understreket hvor viktig det er med mesterskap i yrkesfag.  Torbjørn Røe Isaksen besøker yrkes- landslaget på Olympiatoppen i Oslo. Foto: Kommunikasjonsavdelingen i Kunnskaps- departementet. klassen gartner. Tar fagbrev som gart- ner hos Uteanlegg AS i Drøbak. • Mathias Gusfre konkurrerer i mekatro- nikk. Han arbeider hos Inovyn Norge og har gått på Skogmo videregående i Skien. • Alf Sundal konkurrerer i sveising. Han arbeider hos Kværner Stord og har gått på Stord videregående (TIP) og Bergen Maritime skole. • Njål Andreassen som konkurrerer i møbelsnekring. Han arbeider på Sen- ter for bygdekultur på Dovre. Har gått på Dokka videregående byggfag og på Handverksskolen på Hjerleid på design og trearbeid. • Peder Aksel Rødsrud Mørch-Olsen konkurrerer i anleggsgartner. Han arbeider hos anleggsgartner Sigurd Johannesen AS i Drøbak. • Erik Støkken Aker konkurrer i bilme- kaniker tunge kjøretøy og arbeider hos Bertel O. Steens avdeling i Østfold. • Lars Erik Mikael Stark konkurrer i klas- sen gulvlegger og arbeider hos Finn Åge Romøren i Tønsberg.

– Mesterskapene viser også hvor vik- tig det er med høy kvalitet og dyktige fagarbeidere. Det er med på å sikre lan- dets konkurranseevne. Norge har lange og gode fagtradisjoner for fag som vi er verdensledende i, utdyper han. MOTIVERT Det var et motivert yrkes- landslag han besøkte. Til sammen 17 utøvere i alderen 19 til 23 skal forsvare Norges ære når EM arrangeres i Göte- borg i desember.

I år bevilget regjeringen 2,6 millio- ner til World skill som har ansvaret for landslagets deltakelse i årlige budsjet- ter. Isaksen mener imidlertid at satsin- gen på landslaget er så viktig at han vil øremerke støtten til yrkeslandslaget i kommende budsjetter. Fra 2017 kommer satsingen på yr- keslandslaget derfor inn under Utdan- ningsdirektoratets tilskuddsordning, opplyser statsråden som sier at selve beløpet foreløpig ikke er fastsatt.

Yrkeslandslagets representant i kokkefaget i VM, Martin Trana Flak, da han stakk av med 1. plassen i Nordic Junior Chef under Nordiske Kjøkkensjefers kongress i Aalborg i Danmark. Foto: World Skills.

29

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with