Yrke nr. 4 - 2016

leder

32 FOTO- REPORTASJE

Opprør blant yrkesfaglærere Hva får et 30talls lærere fra hele landet til å reise til Oslo for å samle seg om felles løsninger en regnvåt fredagsettermiddag i november? Jo, engasjementet for egne elever som tar et fag som Utdannings- direktoratet nå vil legge ned. Lærerne er overbeviste om at nedleg- gingen vil skape flere skoletapere og skoledroppere. De deler nemlig ikke direktoratets oppfatning om at flere av elevene vil finne sin plass på studiespesialiserende kunst, design og arkitektur. «En mangslungen» gruppe, karakteriserer en av lærerne Yrke har snakket med elevgruppen sin som. Hvorav flere absolutt ikke vil klare å henge med i alle timene med fellesfag på studiespesialisering. Andre er opptatte av at den innovative skapergleden som fins på interiør og utstillingsdesign vil drukne i språkfag og norsk og mate- matikk på KDA. Et kort blikk på timesammensetningen på yrkesfag og studiespesialisering mer enn tydeliggjør at lærerne har et poeng. Vi mener at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens bør lytte til de faglige rådene og til lærerne når han nå skal bestemme hvilke av direktoratets forslag som bør ut på høring. Han står foran en krevende jobb med å legge ny struktur for hele yrkesfagsektoren. I denne fasen er det viktig at alle blir hørt, ikke minst den som har skoen på og vet hvor den trykker. Som for eksempel lærerne på service og samferdsel som står foran store strukturelle endringer, og hvor flere ikke er udelt sikre på at det er riktig å legge ned kontor- og administrasjonsfaget, slik direktoratet foreslår. Som en av lærerne på service og samferdsel beskrev det, da Yrke besøkte Dahlske i Grim- stad: «Bransjene ønsker serviceinnstilte og høflige medarbeidere som har etikk og moral i bunn. Vi opplever at fagbrevene våre blir etterspurt», sa hun og la til at flere av de store kjedene ønsker seg elever både på utplassering og som lærlinger. Vi mener dette er verdt å lytte til. Vi gir deg også samtlige av direk- toratets forslag kort oppsummert i faktaform. Delta i debatten om yrkesfagenes fremtid, og skriv gjerne debattinnlegg til neste Yrke!

YRKE Ansvarlig redaktør: Wenche Helene Schjønberg Telefon: 24 14 23 49 Mobil: 911 913 15 ws@utdanningsnytt.no www.udf.no/Hovedmeny/Medlemsfordeler/ Publikasjoner/Yrke

Abonnement og annonser:

Hilde Aalborg Tlf.: 911 99 989

Henriette M. Øye

Tlf.: 24 14 23 34 ha@utdanningsnytt.no hmo@utdanningsnytt.no

Abonnement kr 275,- pr år. Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet

Utgiver: Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo Telefon: 24 14 20 00 Layout: Melkeveien Designkontor www.melkeveien.no

Trykk: 07 Aurskog AS Telefon: 63 86 44 00

Opplag: 10 200 ifølge Fagpressens opplagskontroll

ISSN 1504-1905

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with