Yrke nr. 4 - 2016

Foto: WorldSkills Norway

FAKTA SKOLE-NM • Skole-NM 2017 arrangeres 26. og 27. april • Mesterskapet retter seg i hovedsak mot elever på Vg 2 i yrkesfag, og øvre aldersgrense er 20 år • Elever fra skoler over hele landet kan delta • Det vil bli konkurrert i cirka 25 yr- kesfag • De tre fylkene Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag står som teknisk arrangerer, og fagene blir fordelt på åtte videregående skoler • Alle som skal delta i Skole-NM må kvalifisere seg gjennom lokale mes- terskap eller lignende • Det er kun en deltager eller et lag i hvert fag fra hvert fylke som kan delta • Konkurranseoppgavene vil bli of- fentliggjort i god tid før mester- skapet • Det er fylkeskommunene som har ansvaret for sine elever i samarbeid med skolene

• Arrangementet er et ledd i skole- prosjektet som WorldSkills Nor- way står bak. Det har fått midler fra Kunnskapsdepartementet • Spørsmål kan rettes til: Sekretariats- leder Elisabeth Lange, tlf. 915 58 110: WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kva- liteten på yrkesutdanningen. • Organisasjonen arrangerer også Yrkes-NM for lærlinger og unge fagutøvere og har ansvaret for det norske yrkeslandslaget som deltar i de internasjonale konkurransene Yrkes-EM og Yrkes-VM. • Bak World Skills Norway står: Næ- ringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Utdanningsdirektora- tet, Kommunesektorens Interes- seorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opp- læringskontor, skoler og alle lan- dets fylkeskommuner.

HØYERE MÅL Norge har hvert år et yr- keslandslag som består av de dyktigste, unge fagpersonene i landet. Skole-NM kan være et steg på veien til å komme på laget. Det er som i idrett. Du bygger deg opp i yngre årsklasser, for så å bli god nok til å konkurrere i de store mester- skapene. – Er det typiske jentefag og guttefag? – Under Yrkes-NM for lærlinger i Bergen i høst var det flere jenter som hevdet seg godt i tradisjonelle «gut- tefag». Automatisering, billakkering og anleggsmaskinfører er eksempler på fag der det var jenter på pallen, mens en gutt vant konkurransen i søm og design, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange. Øvingsoppgaver til skole-NM ligger ute på nettet, så det er bare å legge seg i trening for å være på topp i april.

31

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with