Yrke nr. 4 - 2016

FOTOREPORTASJE

VINBRIEF: Servitørene Marianne Sandseter (fra venstre), Nina Ørstrand og Malene Hellem får noen siste tips om vinen av lærer Anita Manum (i midten) i minuttene før de første gjestene kommer.

FORRETT: Rå laks og lime er dagens forrett som serveres gratis til alle gjestene. Lars Knudsen viser fram.

33

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with