Yrke nr. 4 - 2016

FOTOREPORTASJE

NAM: Det er ingenting å si på verken utseendet eller kvaliteten til denne retten, bestående av breiflabb og smakfullt tilbehør.

HØY LIST Ute i restauranten er det hovmester Maren Stene som snart skal styre showet. Sammen med de andre servitørene skal hun sørge for at alle gjestene får en hyggelig opplevelse. Alle servitørene er drillet i å kunne be- svare ethvert spørsmål fra gjestene. Ste- arinlysene tennes. Betalingsterminalen slås på. Det sjekkes at alle bordene har nok menyer. Det er nå eller aldri. Lærer Terje Walderhaug er fornøyd med elevene som jobber på elevrestau- ranten. Walderhaug underviser Vg2- elevene i kokk- og servitørfaget, og UB Gusto er en del av undervisningsplanen. Ifølge læreren, som foretrekker å kalle seg kokkelæring fordi han aldri blir utlært, er første bud er at elevene skal lære så mye som mulig. De skal klare å prestere på tid og være nøyaktige. – Det er ikke rom for å gjøre feil, sier han. Walderhaug sier de legger lista høyt. – Vi kan ikke leke. Vi må gjøre dette ordentlig når vi først setter i gang, sier han.

POPULÆR MAT Å finne frem til ret- tene på menyen var en stor jobb i seg selv. En rekke retter ble foreslått, men bare noen få ble plukket ut. Maten som lages av elevene på Steinkjer videregå- ende er kjent for å ha et godt rykte. Skolen får stadig en rekke tilbud om å levere mat til eksterne bedrifter. Fak- tisk så mange at Walderhaug har sett seg nødt til å sette på bremsen. Nå tar de bare oppdrag som de får mye igjen for læremessig. Dette er eksempelvis jobber der de står for både matlaging og servering. – Interessante oppdrag er jobber der vi får brukt alle ledd, sier han. Walderhaug sier det er stor forskjell på elevene før og etter restaurantdrif- ten på skolen. Gjennom å jobbe i en krevende restaurantsetting får elevene på plass en rekke grunnleggende erfa- ringer. Dette er blant annet filetering av fisk, koking av alle typer kraft og skjæring av kjøtt fra hele slakt. Alt skal lages fra bunnen av. Halvfabrikatene et fyord. Derfor er

fryserkapasiteten liten og kjølekapasi- teten stor. Det er helt bevisst. – Vi vil ha minst mulig frysevarer og mest mulig ferskt, sier Walderhaug. SELGER I tillegg til å spise på restau- ranten er det også mulig å få kjøpe meg seg matprodukter hjem. Det blir omtrent som i en mathall i miniformat. Maten er blant annet hjemmelagde pøl- ser og brød. Disse varene rives unna i stort tempo. Det er Vg2-elevene som er «sjefene.» De må kjøre løpet, sier Walderhaug. Samarbeidet mellom de to trinnene er imidlertid god. De har noe undervisning sammen, og kjemien fungerer. – Men det er helt naturlig at 2. trin- net tar styringen, sier Walderhaug. Så er ventetiden over. De første gjes- tene kommer inn i restauranten som etter planen skal holde åpent i ti dager. Kanskje blir det flere. God mat og god service trekker som kjent mye folk.

34

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with