Yrke nr. 4 - 2016

mitt drømmeyrke

ANNIKEN HUITFELDT Jessheim 46 år

HELGA PEDERSEN Tana 43 år

KJENT FOR: Profilert Arbeiderparti-politiker, tidligere barne- og likestillingsminister, kultur- minister og arbeidsminister. Utdannet historiker. DRØMMEUTDANNING: Barne- og ungdomsarbeider

KJENT FOR: Profilert Arbeiderparti-politiker, blant annet tidligere fiskeri- og kystminister DRØMMEUTDANNING: Landbruk

36

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with