Yrke nr. 4 - 2016

nytt fra YRKE

VED WENCHE SCHJØNBERG

Senterpartiet vil satse på yrkesfag OSLO Senterpartiet vil bruke 360 millioner kroner på å løfte yrkesfagene i sitt alternative budsjett. Blant annet vil partiet bruke mer på å forbedre utstyret i opplæringen. – I dag er det dessverre slik at flere skoler mangler oppdatert utstyr som er nødvendig for at opplæringen skal være relevant for arbeidslivet, sier Anne Tingelstad Wøien som er partiets utdanningspolitiske talskvinne i en pressemelding. Senterpartiet foreslår derfor å etablere et eget tilskudd for utstyr i ressurskrevende yrkesfag. Tingelstad Wøien sier tiltakene retter seg både mot rekruttering til yrkesfag, kvaliteten på fagopplæringen, forslag for å redusere kostnadene ved å ta fagopplæring og, ikke minst, tiltak for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Senterpartiet foreslår å øke læretilskuddet med 5000 kroner og å øke tilskuddsordningen til inntak av lærlinger, lærekandidater og praksis- brevkandidater med særskilte behov. Arbeiderpartiet satser også på yrkesfag OSLO Også Arbeiderpartiet satser på yrkesfag i sitt alternative budsjett. – Storstilt, kaller Martin Henriksen satsingen. Han sitter på Stortinget for Arbeider- partiet og er talsmann for yrkesfags- satsingen. Arbeiderpartiet vil sette av 300 mil- lioner kroner mer til yrkesfag enn det regjeringen vil. Dette skal brukes blant annet til en utstyrspakke på 100 mil- lioner kroner, 20 millioner i tilskudd til bedrifter som tar inn elever i praksis, 20 millioner til etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere, 175 millioner i lærling- tilskudd, 5 millioner til lærebedrift

rekruttering, 2,5 millioner til pilotpro- sjekt hospitering for rådgivere i ung- domsskolen og 2,5 millioner til arbeids- livveiledere. – Vi kan ikke akseptere at så mange som én av tre yrkesfagelever slutter før de har gjennomført opplæringen. Regje- ringen har på sine fire år tatt noen grep, men jobbet tregt og kommet med få nye initiativ. De har ikke brukt muligheten til å ruste yrkesfagene skikkelig. Det trengs et skikkelig løft nå, sier Henriksen. ONF vil løfte fagskolene SKI Organisasjon for norske fagskole- studenter (ONF) vedtok på sitt lands- møte at de fremover skal arbeide for å løfte fagskolens plassering i det norske utdanningssystemet. Leder Silje Kjørholt mener det er behov for en selvstendig yrkesfaglig høyere ut- danning som baserer seg på erfarings- kunnskap og utviklingsarbeid. – Vi ønsker å styrke fagskolens egne yrkesfaglige kvaliteter og mener det best lar seg gjøre ved å etablere fag- skolen som et likeverdig studietilbud med annen utdanning, sier Kjørholt til ONFs egen Faceboook-side. Både hun og nestleder Christoffer Blaalid ble gjenvalgt. Til hovedstyret ble dessuten Theodor Vidarssønn Langhoff, Morten A. Hansen, Sander Bjerkevold og Regine Evensen valgt. ONF har vokst med over 1500 med- lemmer siden landsmøtet i 2015. – Flere skoleflinke må søke yrkesfag BERGEN Elevorganisasjonen i Hordaland ønsker at flere skolesterke elever søker seg til yrkesfag. – Det er ufattelig mange eksempler på skoleflinke elever som blir rådet til å ta studieforberedende fordi de har så gode karakterer. Det er feil at de som har dårlige karakterer blir oppfordret

Regjeringen: Viderefører vår

satsing på yrkesfag OSLO Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett sa de at de vil videreføre satsing på yrkesfag i 2017. Blant annet vil regjeringen Solberg bruke 58 millioner kroner på å styrke fagskolene og 30 millioner kroner på å styrke yrkesfaglærernes kompetanse. – Med en stadig mer åpen økonomi må vi utdanne konkurransedyktige fagarbeidere. Derfor har det aldri vært viktigere enn nå at yrkesfaglærerne er oppdaterte på fagfeltene sine, og gir yrkesfagelevene opplæring av høy kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). I påvente av stortingsmeldingen om fagskolen lover også regjeringen mer penger til fagskolene i sitt budsjett- forslag. – Vi ønsker at fagskolene skal bli mer anerkjente og mer synlige som et yrkes- rettet alternativ til annen utdanning på høyere nivå. Det er også viktig at tilbud- ene ved fagskolene er oppdaterte om utviklingen i næringslivet, sier Isaksen. LO mener yrkesfag- løftet uteblir i regjeringens budsjett OSLO Løftet for yrkesfag uteblir i regjeringens budsjettforslag, mener LO. – På Vestlandet er arbeidsmarkeds- politikken preget av lusekjøring, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. – Det burde vært en flerdobling av arbeidskontorene i Rogaland for å ta unna køen av arbeidsløse. Som første skritt må de ordinære tiltakene opp med 3- 4 tusen. Karrieresentra for å følge opp ungdom må styrkes radikalt, sier han.

4

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with