Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE

Illustrasjonsfoto: fotolia.com

Få unge tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere

OSLO Færre enn tre av ti blir lærlinger med tanke på å ta fagbrev sombarne- og ungdomsarbeidere. Kommunal sektor er ikke godt nok tilrettelagt for ungemed fagbrev, som i stedet velger påbygning for å få studiekompetanse, sier Fafo-forskerneMona Bråten og Anna Hagen Tønder.

TEKST OG BILDER ARNE SOLLI / SCRIBEO

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er et populært fag innen videregående opp- læring. Det skulle også være forholds- vis enkelt for unge med et fagbrev i hånden å få jobb. Ifølge Fafo-rapport 2015:51 Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge – Arbeidsgivernes vurdering av barne- og ungdomsarbei- derfaget (Mona Bråten og Anna Hagen Tønder) signaliserer en tredel av alle kommuner et meget stort eller ganske stort behov for å rekruttere barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev i åre- ne fram mot 2019. Ytterligere en tredel av kommunene mener behovet er ver- ken stort eller lite, hvilket kan tolkes

som at de er fornøyd med dagens nivå. I samme rapport sier nær 70 prosent av kommunene at folk med dette fag- brevet om fem år vil ha svært stor eller ganske stor betydning som arbeidskraft i barnehager, skolefritidsordninger, skole og annet arbeid. Likevel ser virkeligheten ut til å være at elevene på barne- og ungdomsarbeiderfaget i videregående skole heller velger å ta påbygning for å få studiekompetanse enn å ta fagbrev. De gjør det i økende grad. Hvorfor? Forskerne bak Fafo-rapporten, Mona Bråten og Anna Hagen Tønder, sier det er mer enn én grunn til dette.

Noen har bestemt seg for å ta påbyg- ning alt idet de begynner på videregå- ende skole. De har på forhånd bestemt seg for å få studiekompetanse, gjerne fordi de vil bli barnehagelærere. Noen bestemmer seg underveis. Praksisperiodene gir nok mange en aha-opplevelse, mener forskerne. Man- ge merker seg hvilke muligheter, eller kanskje like mye mangel på muligheter, som fagbrevet gir dem i arbeidslivet. DÅRLIG TILRETTELEGGING Mens lærlinger i privat sektor ofte kan regne med fast ansettelse i bedriften etter fullført læretid, er dette langt fra til-

41

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with