Yrke nr. 4 - 2016

OSLO På Holtet videregående skole i Oslo er flertallet av elevene ved barne- og ungdomsarbeiderfaget opptatt av å ta fagbrevet. Slik sett går elevenemot strømmen, sammenlignet med Fafo-forskernes funn. Snakker fram yrket

TEKST OG BILDER ARNE SOLLI / SCRIBEO

De er opptatt av å snakke fram barne- og ungdomsarbeider- yrket, lærerne Tua Lindgård og Vegard Andreassen ved Hol- tet videregående skole i Oslo. Fra dag én forklarer de de nye elevene at de nå skal forberede seg på å gå inn i et viktig yrke. Særlig vektlegger de dette overfor guttene – de utgjør cirka en tredel av elevene på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Bar- nehagebarn og elever trenger gutter som gode rollemodeller. – Ved dette skoleårets oppstartsamtaler ga nesten alle elevene uttrykk for at de ønsket å ta fagbrevet, sier Vegard Andreassen, som hadde samtaler med 18 elever, og alle unntatt en eller to var bestemt på å arbeide som barne- og ungdomsarbeider. Resultatet er at 90 prosent av elevene ønsker å ta fagbrev. Slik var det ikke for bare få år siden. Noe annet som har endret seg i løpet av senere år, er barne- og ungdomsfagselevenes genuine interesse for faget. Antallet unge mennesker som faktisk søker seg til utdan- ningen av ekte interesse har steget, i den grad at søkere kan havne på venteliste for plass.

MER REALISTISKE – Vi ser at flere og flere elever de senere årene vil bli lærlinger og få fagbrev, i stedet for å ta påbygning for å få studiekompetanse, sier Tua Lindgård til Yrke. Hun mener elevene har fått et mer realistisk syn på kravene som ligger i påbygningsåret. Det er tungt teoretisk. – Jeg sier til dem at de bør ta læra først for å få fagbrevet. Jeg oppfordrer dem til tålmodighet. Har de først fagbrevet, har de rett til å komme inn på påbygningsåret senere, hvis de ønsker det, sier Lindgård. – Går de rett til påbygning uten å ta fagbrev først, og stryker, pådrar de seg problemer, sier hun. – Da står de igjen med et kompetansebevis uten autorisasjon. Resultatet er at de tar fagbrevet. Den klare økningen i antallet elever som vil gå læretid for å ta fagbrev kan etter Lindgårds mening også ha sammenheng med at elevene nå har livslang rett etter fagbrevet til å gå påbygningsåret, og det fungerer attraktivt at fagbrevet gir dem et yrke. Selv om Lindgård og Andreassen sier de åpent «snakker fram» fagbrevet, med det resultat at flertallet av Holtet- elevene går inn for å ta det, sier de at det kan forholde seg

44

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with