Yrke nr. 4 - 2016

STED: Grimstad i Aust-Agder STØRRELSE: Aust-Agders nest største videregående skole. 779 elever med ungdomsrett og 110 voksne elever. Det er 190 ansatte hvorav cirka 130 er pedagoger. YRKESFAGLIG TILBUD: • Helse- og sosialfag • Service og samferdsel • Elektrofag • Teknikk og industriell produksjon • Bygg- og anleggsteknikk YRKE besøker: Dahlske videregående skole Legatskole med stort innslag av yrkesfag UTDANNINGSTILBUD : Både studiespesialisering, yrkesfag og tilbud om videregående opplæring for voksne. Sørlandets fagskole med rundt 150 studenter, er også tilknyttet skolen.

GRIMSTAD Det startet somen legatskole for byens fattige barn. Nå er det en kombinert videregående, hvor yrkesfagene i høyeste grad synes.

TEKST OG BILDER WENCHE SCHJØNBERG

Verkstedet på byggfag ruver bak en di- ger glassrute og er det første sommøter besøkende på Dahlske. – Her skal alle ses, ingen skal gjem- me seg unna eller gjemmes vekk, sier Anne Marie Thunestvedt, avdelingsle- der for yrkesfag. Både hun og rektor Kåre Blålid er opptatt av fellesskap og visjonen for skolen «Dahlske tar deg videre». – Har du gått på Dahlske videregå- ende er og blir du dahlsk, gjentar så å si samtlige Yrke snakker med. Det er den dahlske identiteten, hold- ningen, etikken og metoden de snak- ker om. Den de mener binder skolen sammen. Og ikke minst den dahlske prosenten. – Vi har 85 prosent som fullfører og består videregående. Det kaller vi Dahlske-prosenten, sier en smilende rektor Kåre Blålid til Yrke. Han sitter rett innenfor resepsjonen

i Tønnevold gata. Den innebygde gata er sentrum for hele skolen og munner ut i et innvendig torg som er sam- lingsplass når det skjer noe spesielt på Dahlske. Preget av glassvegger går igjen når du står midt nedi gata. Herfra er det utsikt til verksteder, bibliotek, arbeids- rom og klasserom på de forskjellige programfagene. KJELLEREN De eneste som ikke har fått plass i det synlige landskapet i før- ste og andre etasje, er Tip (teknikk og industriell produksjon). – Dessverre ble det slik. Det var rett og slett størrelsen vi hadde til rådighet som begrenset oss, sier avdelingslederen. Bygget er fra 2006 etter at fylkestin- get i Aust-Agder tre år tidligere vedtok å slå sammen tre store Grimstad-skoler, nemlig Frivoll videregående som tilbød helsefag, Sørlandet tekniske fagskole som var teknisk fagskole og også yrkes-

skole med byggfag, elektrofag og me- kaniske fag, og Dahlske videregående som tilbød allmennfag, musikk, dans og drama og service og samferdsel. – Vi er svært stolte av skolen vår. Vi er et resultat av en sammenslåing av tre veldig tydelige kulturer. Men mener at sammenslåingen har vært en suksess, sier rektor Blålid. – Hvorfor vil du betegne det som en suksess? – Vi har klart å skape en felles iden- titet. Her deltar alle, alle underviser og bidrar. Vi opplever det også som en styrke at vi har en god bredde i porte- føljen. Kombinerte skoler har kommet dårlig ut i enkelte undersøkelser. Slik opplever ikke vi det. Vi mener vi speiler bredden av samfunnet og ser det som en styrke at vi har både studiespesiali- sering, yrkesfag og fagskole, sier han. Rektoren viser også til at det nesten ikke forekommer hærverk på skolen.

48

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with