Yrke nr. 4 - 2016

Elevene Marin Kragseth på bakken og Kevin Henriksen oppe i lufta trener på mast.

49

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with