Yrke nr. 4 - 2016

Rogaland-politiker lei «rigid» fraværsregel STAVANGER Nesten 3.000 elever i Rogaland har fått varsel om at de kan bli uten karakter på grunn av for høyt fravær. Dette får Simon Næsse (Ap) som leder opplæringsutvalget i fylket, til å reagere. – Vi ser at en regel som kunne vært god, dessverre har blitt laget såpass rigid at det får veldig uheldige utslag. De nye fraværsreglene hjelper ikke elev- ene, men bidrar til å skyve dem fra oss, sier han til NRK. Han får støtte fra kolleger i Horda- land og Sogn og Fjordane. Vestlands- fylkene har gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen flere forslag til å forandre regelverket de opplever som for rigid. Isaksen lover ingen endringer, men sier han setter pris på innspill. Byrådet i Oslo vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag OSLO Skolebyråd Tone Tellevik Dahl vil søke Kunnskapsdepartementet om å få opprette overgangsordning fra studiespesialisering til yrkesfag. I dag kan elever hoppe fra studiespesia- lisering til yrkesfag, men ikke omvendt. Dette vil Ap-politikeren i Oslo gjøre noe med. – Jeg har snakket med mange elever, mange unge voksne, som først etter å ha slitt seg gjennom studiespesialisering har funnet ut at de skulle blitt kokk eller møbelsnekker, sier Dahl til Aftenposten. Tidligere har blant andre førstelektor Halvor Spetalen på Høgskolen Oslo og Akershus i et intervju med Yrke tatt til orde for at det bør bli mulig å ta påbygg i yrkesfag etter studiespesialisering.

Bygg- og anleggsfag for første gang på Svalbard LONGYEARBYEN Videregående avdeling av Longyearbyen skole tilbyr dette skoleåret for første gang Vg1 i bygg- og anleggsfag. Til sammen seks elever går på tilbudet, ifølge skolens hjemmeside. Senere denne høsten skal Longyearbyen lokalstyre ta en beslutning på hva slags yrkesfaglig tilbud skolen skal tilby de neste årene. Skolen har 37 del- og heltidskurselever dette skoleåråret. Reagerer på forslag om å legge ned kontor- og admini- strasjonsfaget OSLO Både Fagforbundet og Handel og Kontor reagerer på Utdannings- direktoratets forslag om å legge ned kontor- og administrasjonsfaget på Service og Samferdsel. – Kontorfaglige arbeidsoppgaver finnes både i offentlig og privat sektor, men det er ofte en utfordring å samle disse oppgavene i én stilling. Dermed settes overkvalifisert arbeidskraft til å utføre arbeidsoppgaver som kunne passet bedre for faglærte. Ofte fører dette til gjennomtrekk av ansatte og misnøye blant dem som har disse stillingene, sier Britt Silseth, leder for Seksjon kontor og administrasjon i et innlegg på Fagfor- bundets nettsider. Handel og Kontor er uenig i forslaget om nedlegging. – Vår erfaring er at dette fagbrevet gir mange muligheter i yrkeslivet og i videre utdanningsløp, sier forbundets nestleder Bjørn Mietinen til HK-Nytt

til å ta yrkesfag og de med gode karak- terer til å ta studieforberedende, sier Agathe Waage, leder i organisasjonen til NRK. Hun mener at rådgivingstjenesten på ungdomsskolen må styrkes. Rektor Rune Dolvik ved Sandsli vide- regående mener det er et samfunns- problem at ikke flere velger yrkesfag. Han viser også til at det er et stort pro- blem at flere områder på yrkesfag har utfordringer med frafall. – En ting er at vi mangler fagarbeid- ere. En annen at det skjer noe med de elevene som faller utenfor skolesystem- et, sier han. Behov for folk som har yrkesfag i framtiden OSLO Kravene til utdanning vil bli skjerpet for jobbsøkere i framtiden, viser en ny rapport fra SSB (Statistisk Sentralbyrå). Ifølge rapporten vil Norge i 2035 ha størst behov for arbeidskraft innen helse, pedagogikk og håndverksfag. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) peker på at i lys av rapporten, og hvis dagens utvikling fortsetter, så vil det bli mangel på folk med yrkesfaglig kompe- tanse. – Vi snakker omhåndverkere, industri- arbeidere og helsefagarbeidere. Dette er yrkesgrupper som vi er avhengig av fremover for at samfunnet skal gå rundt. Det er derfor viktig at vi sørger for god rekruttering til disse yrkene, og det får vi gjennom å fremsnakke yrkesfag, sier hun til NTB. Konklusjonen fra SSB er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si samtlige utdanningsløp. Men særlig innen helse, omsorg og pedagogikk vil behovet være stort.

5

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with