Yrke nr. 4 - 2016

YRKE BESØKER: DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

 Det er åpent på Dahlske - ingen skal gjemme seg bort.  Korsang høres ofte i de åpne lokalene på skolen.

– Jeg mener det er et tegn på at alle er glade i skolen vår. Vi tar felles vare på den, sier Blålid. KORSANG Han og avdelingsleder Thu- nestvedt mener også at det er en fordel å ha fagene musikk, dans og drama på skolen. – Ikke minst på arrangementer som de årlige juleavslutningene. Du kan tenke deg for en stemning vi får når vi slukker lysene i Tønnevoldgata og samles for å høre nydelig korsang, sier Anne Marie Thunestvedt. Lyden av korsang preger også skolen dagene Yrke er besøk selv om det ikke er noen arrangementer disse dagene. Elevene øver på scenen i enden av gata. Litt lenger borte dominerer et por- trett av kaptein og skipsreder Peter Dahl. Han satte av 18.000 riksdaler i sitt testamente til et legat til skole for byens fattige barn. Dette gjorde det mulig for Dahlske skole å ta imot sine første elever i 1976. Dahlske er den nest eldste legatskolen i Norge, etter Trondhjems borgerlige realskole som ble åpnet i 1793.

LEGAT Mens Peter Dahl har gitt nav- net sitt til skolen, er skipsreder O.T. Tønnevold minnet i Tønnevoldgata. Sørlandet tekniske fagskole ble stiftet i Grimstad i 1918 takket være et legat fra skipsreder Tønnevold på 400 000 kroner. Fortsatt er skolen knyttet til de to legatene, og hvert år deles det ut to priser fra Peter Dahls legat til elever ved Dahlske videregående, én for sterk faglig prestasjon og én for sterkt sosialt engasjement. – At prisen er todelt gjør at alle kan strekke seg etter den. Prisvinnerne be- stemmes av skolens samarbeidsutvalg, der også elevene er representert. Dette bidrar også til et felles engasjement om skolen, sier rektor Blålid som viser til at satsingsområdet for Dahlske dette skoleåret er relasjonsbygging, metode- bevissthet og strukturutvikling. YFF Yrkesfaglig fordypning er en viktig del av opplæringen på Dahlske. Drøyt fire kilometer fra skolen, på det nye Stine Sofie-senteret drevet av Stine Sofie-Stiftelsen, er noen av Dahlske- elevene på utplassering.

Lars Johnsen fra Grimstad går Vg2 elektro. Nå er han inne i det som skal bli administrasjonsbygget på det nye senteret og trekker kabler. Ole Sørensen har vært lærer på yrkesfag elektro i snart 44 år. Han har gjort utallige bedriftsbesøk, samtalt med elever, snakket med opplæ- ringskontorer og med fagfolkene på bedriftene som tar imot praksiselever. Nå er han på enda et slikt besøk. Det er en viktig del av jobben hans. Besøke elever. Spørre om hvordan de har det. Om det går greit. Om de lærer noe. Om de blir brukt i praktisk arbeid. Om det er noe de trenger. Slik er det også denne dagen da Ole Sørensen snakker med eleven. – Jeg forsøkte å ringe deg i går, men fikk ikke tak i deg. Hvordan går det her?, spør faglæreren. – Det går bra, jeg får være med på litt forskjellig, svarer eleven. MATPAKKE Samtalen spinner videre rundt hva Vg2-eleven på elektro blir satt til av arbeidsoppgaver, og om han har husket å ha med matpakke.

50

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with