Yrke nr. 4 - 2016

 Gunnbjørg Engehagen leder fagskolen.  Faglærer Ole Sørensen og elev Lars Johnsen på byggeplass.

– Ja, visst, jeg har med meg både snurt niste og termos, svarer elektro- eleven. – Det er mye å tenke på når elevene er utplassert. Vi vil at de skal ha det bra, at de skal gi et godt inntrykk og få en god kontakt med bedriften som er viktig for senere læreplass, og at de skal lære mest mulig og bredt, sier Sørensen. Han understreker hvor viktig det er at elevene ikke bare har faglig kunn- skap, men også sosial kompetanse. – Den sosiale biten er nesten det viktigste. Faget kan de lære. Men det sosiale må være på plass, det ser arbeidsgiver på, som elektrikere skal de jo være en slags selger for bedriften, sier Sørensen. På vei tilbake til skolen utdyper faglæreren: – Jeg tror det er dette jeg vil savne mest når jeg går av med pensjon. Disse besøkene ute på arbeidsplassene, det å snakke med og følge opp elevene.

tilbyr studier i tekniske fag og i helse- og oppvekstfag. Skolen er samorgani- sert med Dahlske videregående, det er rektor på Dahlske som også er rektor for Fagskolen. Tidligere var fagskolen plassert på Dahlske. – Vi fikk egne lokaler i fjor. Det var absolutt viktig for oss. Jeg mener det er mest riktig at vi holder til i egne lokaler og at det er markert et tydelig skille mellom oss og videregående. Vi tilbyr høyere utdanning og drives etter et annet lovverk enn videregående skole. Når det gjelder godkjenning av studier, forholder vi oss til NOKUT. Vi har dessuten et eget styre som er ansvarlig for oss, sier Gunnbjørg Engehagen som leder fagskolen. – Men er det da hensiktsmessig at dere er samorganisert med Dahlske videregående? Burde dere ikke heller ha vært en selvstendig institusjon? STATUS – Jo, det mener jeg absolutt. Vi har et godt samarbeid med alle som jobber på Dahlske, og det er en fordel at vi har felles administrasjon. Men det

mest naturlige hadde vært at vi var en selvstendig skole, sier hun. – Dette har blant annet å gjøre med fagskolens status. Folk skal skjønne at her tilbyr vi høyere utdanning, og da hører vi ikke hjemme under en videre- gående skole, mener Engehagen. Blant studentene på Sørlandets fag- skole er Silje Marcussen fra Fevik. Hun er helsefagarbeider og ansatt i 81 pro- sent stilling hjemmesykepleien i Fevik, men tar nå videreutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid. Utdanningen går på deltid, to dager i uka over to år. Marcussen kombinerer fagskolen med jobben i hjemmesykepleien. – Hvorfor vil du bruke mer tid på utdanning når du allerede har en jobb? – Jeg opplever rett og slett et behov for mer kompetanse. Flere av brukerne våre har psykiske lidelser. Jeg har be- hov for å lære mer om dette og opp- lever allerede at jeg har fått en annen forståelse av for eksempel problemer som angst, sier Marcussen som er før- steårs student. – Jeg er rett og slett kjempemotivert for å lære mer, sier hun.

FAGSKOLEN Sørlandets fagskole ligger i gangavstand fra Dahlske. Fagskolen

51

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with