Yrke nr. 4 - 2016

YRKE BESØKER: DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

 Det er en hyggelig tone på Dahlske! I midten Monika Øgård som leder helse- og servicefag.

 Silje Marcussen fra Fevik tar videreutdanning på Sørlandets fagskole.  Christine Fredriksen Vasstøl er tidligere Dahlske-elev og nå ruskoordinator.

RUS Problemer som rus og psykiske vansker kan også ruskonsulent Christine Fredriksen Vasstøl mye om. Hun bruker ord som lavterskel og en åpen dør som nøkkelord om sitt arbeid på Dahlske. – Jeg tenker det er bra at elevene har mulighet til å snakke med meg om de vil. Selv om jeg ikke vil påstå at det er et stort rusproblem på denne skolen sam- menlignet med andre skoler, så er det viktig at ungdommene har mulighet til å få kunnskap om hva de sier ja eller nei til når det kommer til rus, sier hun. Ruskonsulenten er på skolen én dag i uka, og hun tar også imot elever på kontoret sitt på rådhuset dersom de ønsker at samtalen skal være mindre synlig i skolemiljøet. FAGBREVENE MÅ BESTÅ På Dahlske er helse- og servicefag slått sammen i en egen avdeling som Monika Øgård leder. Yrke møter Ødegård sammen med Ida Kristine Larsen som er fagko- ordinator for service og samferdsel og Jorunn Ramberg som er fagkoordinator for helse- og oppvekstfag. Samtlige er opptatte av YFF og de

mulighetene det gir for at elevene fin- ner sitt område i fag med mange mulige yrkesveier. Dette er noe det jobbes mye med på Dahlske, samt FYR og arbeid med mapper som driver elevene gjen- nom pensum i stedet for at det bare satses på fag og prøver. Larsen og Øgård brenner også for at fagbrevene i servicefagene består. – Bransjen ønsker serviceinnstilte og høflige medarbeidere som har etikk og moral i bunn. Vi opplever at fagbre- vene våre blir etterspurt. Vi har god kontakt med flere av de største kjedene, som ønsker seg elever på YFF og som ønsker elever som vil ta fagbrev, sier Larsen engasjert. Hun er også opptatt av FYR-prosjek- tet (Fellesskap, yrkesretting, relevans). – Vi kjører tverrfaglige oppgaver der vi kan. For eksempel har vi hatt et FYR-prosjekt om laging av hudkrem i fellesfaget naturfag for elevene på service og samferdsel, sier hun. MAPPER På helse- og sosialfag er Jo- runn Ramberg også opptatt av tverr- faglig satsing.

– Vi bruker mye mappeundervis- ning. Vg1-elevene våre må igjennom 12 mapper, alle mappene er forskjellige og dekker et bredt område som elevene skal igjennom på Vg1. Akkurat nå er de for eksempel i gang med mappen barnehage, der de arbeider praktisk mot en barnehage for å få innsikt i hvordan det arbeides i barnehager og hva en barne- og ungdomsarbeider gjør, sier Ramberg. Hun sier at elevene stort sett er veldig positive til mappene. De ulike mappene gir dem mulighet til å dykke ned i et yrke, og til å finne ut om dette er noe de vil gå videre med på Vg1 eller absolutt ikke vil gå videre med. – Det er viktig at elevene finner sin retning og at retningen ikke bestem- mes av om dette er et fag vi tilbyr eller ikke. Jeg kunne ønske vi kunne tilby flere fag på Vg2. Dessverre kan vi bare tilby helsefagarbeider på Vg2, men jeg er opptatt av at vi skal anbefale elev- ene våre at de følger egne ønsker når de velger Vg2, sier hun.

LIVSGLEDE I Grimstad er skolen også

52

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with