Yrke nr. 4 - 2016

Elevene, f.v. Christina Fjelldal fra Rykene, Ida Helleland fra Grimstad og Nora Tønnesøl Blom fra Fevik i gang med mappejobbing på helse- og sosialfag. Lærer Jorunn Ramberg står bak.

53

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with