Yrke nr. 4 - 2016

YRKE BESØKER: DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE

 FYR i praksis. Fagkoordinator for service og samferdsel, Ida Kristine Larsen, sammen med elevene Nasir Safi, Vegard Lillejord og Celine Stensvand som er i gang med å lage hudkrem - her lærer de både naturfag og servicefag.  Bygg-elevene Vetle Henriksen og Jonas Birkedal kommer rett fra jobbing i en låve tilbake til skolen.

engasjert i prosjektet Livsglede for El- dre, livsgledeforeldre.no – Vi samarbeider med sykehjem- mene der våre elever deltar som livsgle- dene og aktivitetsvenner, sier Monika Øgård. Dette er bare et av flere felt der Dahlske samarbeider med lokalmiljøet i Aust-Agder. Fagkoordinatoren på service og samferdsel er for eksempel opptatt av samarbeidet med opplæringskontorene og med rådgivere på ungdomsskolen. – Samarbeidet med rådgiverne er utrolig viktig. Jeg kunne kanskje tenkt meg et eget årsverk på fylkesnivå som kunne avlastet rådgiverne og holdt kurs for foreldre til tiendeklassinger som kunne bevisstgjort dem på hvilke valg ungene deres har. Altfor mange ender opp på studiespesialisering fordi de ikke helt vet hva de vil, og fordi foreldre da ofte råder dem til å ta studiespesialisering. Jeg vil heller si at: Tar du et fagbrev så har du i hvert fall en utdanning. Påbygg er det mulig å ta senere, sier Larsen engasjert.

BYGG OG PÅBYGG Vetle Henriksen som går på Vg2 byggfag. Etterpå vil han ut i lære i to år. – Jeg vil bli tømrer, men har også tenkt å ta påbygg. Det er ikke sikkert at jeg alltid vil arbeide som tømrer, sier han til Yrke. Sammen med Jonas Birkedal, som også går på byggfag Vg2, har han vært ute på utplassering og vært med på å senke gulvet i en diger låve. – Jeg liker at det er mye praksis i un- dervisningen. Jeg liker også å arbeide ute, det går helt greit, sier Jonas Birke- dal som har tydelig sagflis på jakka etter en lang dag på arbeid. Neste skoledag yrer det igjen av liv i gata inne på skolen der kantina nå er området de fleste går innom på vei til praksis eller undervisning. Før en dag ute, eller en dag med mye skolen inne, er det greit å ha god frokost å gå på. Det har videregående i Grimstad tatt til følge ved å tilby både elever og ansatte en god gratis frokost hver morgen. Frokosten består av korn og melk. – Jeg burde nok stått opp tidligere flere dager og spist før jeg dro av gårde.

Thea Larsen som går på musikk, dans og drama styrker seg med litt gratis frokost før skolestart.

Men da er det flott å vite at det er mulig å få i seg noe raskt her, sier Thea Larsen som går på musikk, dans og drama. SKRUR SEG TIL HELSE På TIP er Vg1- elev Julia Evelyn Jåvold Løvland litt senere i gang med å skru. – Det er det jeg alltid har hatt lyst til, jeg vil lære meg å skru og mekke. Men målet mitt er å bli barne- og ungdoms- arbeider, sier hun.

54

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with