Yrke nr. 4 - 2016

 Julia Evelyn Jåvold Løvland elsker å skru. Her sammen med faglærer Asle Øygarden.

 Anne Marie Thunestvedt tar en prat med Jorunn Ramberg som er fagkoordinator for helse- og oppvekstfag på galleriet over gata.

OLJEUAVHENGIG Det er faglærer Asle Øygarden helt enig i. Han er også godt fornøyd med at Rikke Køhler også er mekaniker og dermed ikke fremmed for fagene det undervises i når hun er på TIP. – Men hvor lett er det å finne lære- plasser nå, i en region som merker sitt til oljekrisen? – Vi merker at det er blitt lite grann vanskeligere. Men fortsatt er hovedre- gelen slik at de som vil, de får læreplass. Vi har også en stor industri her på Sør- landet som ikke er oljeavhengig, sier Øygarden. To etasjer lenger opp er Vg1 elevene på helsefag i ferd med å legge fram sin mappeoppgave i tema barnehage. Tre jenter viser hva de har lært og kjemper for best mulig karakter i møte med faglærer Tone Karlsen. FISKEN I DET RØDE HAV Jentene de- monstrerer hvordan de i møte med barna i Tønnesvoldskogen barnehage brukte sangleken «Fisken i det røde hav» for å skape kontakt. De ikke bare forteller om leken, de både synger og

leker den, i presentasjonen av mappe- oppgaven. Så går elevene, Ingebjørg Vigre, Dilja Gudnadottir og Stine Marie Thomassen gjennom andre erfaringer fra barnehagen, om kosthold, om leker som kan styrke barnas både fin- og grovmotorikk og om hvordan de opplevde ordforrådet til barna, og eksempler på forskjellen på de minste og de største i barnegruppa. Lærer Tone Karlsen er absolutt fornøyd. – Jeg opplever at dere har fått med dere veldig mye. Dere viser også re- fleksjon gjennom å ha et kritisk syn på barnehagedagen, som at barna bare får varmmat en dag i uken, og at dere selv tok initiativ til å avbryte leken når dere merket at barna ble for uoppmerk- somme. Veldig bra, sier Karlsen som der og da ikke vil røpe karakteren. – Karakteren avhenger også av en individuell samtale jeg skal ha med hver enkelt nå etterpå, hvor hver og en av dem skal få presentere det de har lært i oppgaven barnehage, sier hun.

– Så Vg1 på TIP er bare et kort side- spor? – Ja, men da har jeg i hvert fall lært mer om teknikk, slik jeg ønsket meg, sier hun: – Selv om jeg blir barne- og ung- domsarbeider kan jeg jo fortsette å mekke. Medelevene Jørgen Sørhagen og Daniel Skovdal er imidlertid sikre på at de vil bli mekanikere. – Hva er mest interessant? – Alt egentlig, bortsett fra teori, det hater vi, svarer de to. De mener at det kunne vært mye mer praksis på skolen. Gjerne hele uka, sier de to. Rikke Køhler er utdannet mekani- ker, men også miljøarbeider. På Dahl- ske er hun ansatt som miljøarbeider. – Jeg tror det er en fordel at jeg kan mekanikk, da forstår jeg bedre hva de holder på med når jeg går rundt og hjelper og bistår, sier hun. Hun mener det er viktig at skolen har miljøarbeidere. Flere har spesielle behov og det er en fordel for alle at det satses ekstra på et godt skolemiljø.

55

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with