Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE NEDERLAND

Roxana Fik og Martin Lange går det som heter arbeidslinjen for å bli hjelpepleiere. De jobber fire dager i uken, har teori på skolen hver torsdag.

Karakterer avgjør yrkesvei i Nederland

WOERDEN I Nederland går mer enn halvparten av elevene på yrkesfag. Men det er ikke valgfritt, det er karakterer somavgjør hvor elevene kommer inn. Likevel hylles Nederland for et velfungerende skolesystem.

– Men siden fagarbeidere har hatt så mye å si med å forme landskapet vårt, hvorfor har ikke yrkesopplæring mer status da, undrer han. MANGE VEIER TIL ROM Når Polzin nå skal forklare hvordan det nederland- ske yrkesopplæringssystemet er skrudd sammen, vet han at han ikke har en en- kel oppgave foran seg. Polzin leder den internasjonale delen av MBO, kan mye om yrkesopplæring ellers også i Euro- pa, og vet at det nederlandske systemet skiller seg ut. – En blir ferdig med barneskolen det året én fyller 12 år. Karakterer bestemmer hvilken form for utdan- ning én skal fortsette med. De som

har de beste karakterene, starter på en seksårig pre-universitetsutdanning, mens de med dårligste karakterer au- tomatisk havner på et fireårig løp som kalles før-yrkesopplæring. Når de er 16 år kan de begynne på videregående yrkesopplæring. – Det er altså ikke frivillig hvorvidt en vil studere yrkesopplæring eller noe annet? – Nei, det avhenger av karakterer. Utfordringen her er selvfølgelig at de er veldig unge når det avgjøres hvilket utdanningsløp de skal ta. Og fordi det ikke er et eget valg, men noe en blir satt til å gjøre, så kan det skapes et inntrykk av at yrkesopplæring er for tapere. Polzin trekker fram sin egen sønn

TEKST OG BILDER LISBET JÆRE

– Det meste av det du ser rundt deg som har formet omgivelsene og land- skapet vårt, mastene, jernbanen, byg- ningene, er jo laget av mennesker med bakgrunn fra yrkesfag, sier Manfred Polzin. Han peker at av vinduet fra kantina på arbeidsplassen hans i Wo- erden som ligger utenfor Rotterdam i Nederland. Polzin leder den internasjonale delen av MBO-rådet, en offentlig or- ganisasjon som jobber for å promotere og utvikle utdanning innen yrkesfag. MBO står for middelbaar beroepson- derwijs, som er det nederlandske ordet for yrkesopplæring.

56

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with