Yrke nr. 4 - 2016

2

3

4 5

 Chan Bless (18) liker å finne opp egne retter. Her lager han en forrett. 2 Albeda college i Rotterdammed sine 20 000 elever og over 2000 ansatte har det meste, også egen restaurant. 3 Albeda college har også en danselinje. Flere av elevene danner egne dansekompanier. 4 Manfred Polzin mener at yrkesfag fortjener høyere status fordi de har en så stor betydning for det samfunnet vi lever i. Han jobber for en nederlandsk organisasjon som promoterer og utvikler yrkesopplæringen. 5 – Studiet får mange søkere. Rotterdam er blitt en populær by som tiltrekker seg turister, og det dukker opp flere og flere restauranter. Det er svært gode muligheter for jobb, sier Lærer Gerrit van de Ruit (t.h)

som et eksempel på at mye kan endre seg med interesser og motivasjon etter fylte 12 år. – Sønnen min var ikke særlig skole- interessert, og han var en av dem som «havnet» på yrkesopplæring. Men da han var 15 år, våknet han opp og ble mer interessert også i teoretiske fag. VIL ØKE STATUSEN Polzin sier at det også finnes en mellomting mellom de to, som han kaller «verken er fisk eller kjøtt». Denne utdanningen tar fem år, og når en er ferdig kan en søke på en type høyere yrkesopplæring som kan sammenlignes med norske fagskoler. Det er denne type skolen Polzins sønn nå går på. Når besøkende fra OECD og andre

europeiske land kommer til Nederland for å studere yrkesopplæringssystemet og får høre at omtrent halvparten av de videregående elevene går på yrkesopp- læring, blir de imponert fordi det er langt fler enn i de fleste land. Men når de får vite at det avgjøres av karakterer, forstår de at jo at det ikke er et valg, sier Polzin. Han er litt oppgitt over dette og synes det burde være et positivt valg å lære et yrke. Han mener samfunnet ofte gir en ufortjent høy status til hvit- snippyrkene. Dessuten mener han det hersker et gammeldags og forvrengt bilde av at yrkesfag betyr skitne hender og oljesøl. – Vi forsøker å endre på dette, øke statusen til yrkesopplæring gjennom

kampanjer. Det er jo helt paradoksalt at de som har skapt alt vi har rundt oss, ikke skal ha status. Til tross for at Nederland har denne særordningen, så har yrkesopplæ- ringssystemet deres godt renommé i Europa. Det nederlandske utdan- ningssystemet er blant annet kjent for å være fleksibelt og omstillingsdyktig. Frafallet fra videregående yrkesfag er også veldig lavt, 90 prosent fullfører. 20 000 ELEVER – EN SKOLE Polzin er ferdig med sin introduksjon av det ned- erlandske systemet. Han sender Yrke videre til Albeda college i Rotterdam for at å gi et inntrykk av hva som skjer på grasrota. Og her skjer det virkelig mye. Al-

57

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with