Yrke nr. 4 - 2016

2

3

 Disse elevene har ikke begynt på videregående yrkesopplæring, men er 15 år går siste året på pre-yrkesopplæringsstudiet på Shipping and transport college. Neste år fortsetter de på samme skole, men på videregående nivå. 2 Rotterdam har en av de største havnene i verden. I lokalene som Albeda deler med andre testes det ut nye modeller for båter. 3 På båten SS Rotterdam som ligger til havn er det to klasser fra Albeda som har all sin undervisning på båten, både teori og praksis.

beda college har over 20 000 studenter som kan velge mellom 350 ulike fag under spesialiseringer i alt fra dans til helse, mat, informasjonsteknologi, og konstruksjon. Noen av fagene gjør kvalifiserer også til arbeid på en av verdens største havner, som nettopp ligger i Rotterdam. – Velkommen, hva har du lyst til å se på skolen vår, spør Peter Siemann som blant annet jobbet med internasjona- lisering på gigantskolen, og tar imot i hovedbygningen til Albeda. Akkurat nå er det lunsjtid, folk rusher til kantina. Rotterdam beskrives som en ung, dynamisk og kreativ by. Den har lenge ligget i skyggen av Amsterdam, men har kommet mer i vinden i senere tid. Moderne arkitektur og design er noe av det som kjennetegner Rotterdam. Den flotte Albeda-skolen som ble byg- get i 1997, representerer også denne trenden. Siemann peker på glassveg- gene som er utsmykket med bokstaver, det er initialene til alle studentene og lærerne som gikk på skolen da den ble bygget i 1997. – Jeg vet hvor mine initialer er, sier han og smiler.

firestjerners hotell på en cruisebåt som ligger fast til kai i Rotterdam. To klasser fra Albeda har fast tilholdssted på båten og har all sin utdanning der. EGEN RESTAURANT – Her sitter rektor og spiser lunsj, sier Siemann, og nikker høflig mot en av gjestene. Vi går gjen- nom en flott restaurant hvor elever fra kokk og servitørfag jobber, den er også åpen for folk utenfra. Vi går bak kulis- sene til restaurantlokalene og inn på kjøkkenet hvor tredjeårselevene i kok- kefaget holder til. – Studiet får mange søkere. Rotter- dam er blitt en populær by som tiltrek- ker seg turister, og det dukker opp flere og flere restauranter. Det er svært gode muligheter for jobb, sier lærer Gerrit van de Ruit. – Mange av dem satser på å fortsette med et fjerde år, da vil de kunne jobbe som kjøkkensjefer, fortsetter læreren som selv har jobbet som kokk. Elevene jobber i skolens restaurant to kvelder i uka. Van de Ruit insisterer på at Yrke må smake på en sjokolade- sufflé med bærsaus komponert og laget av Chan Bless (18). Det er et resultat av

SKOLEBASERT OG ARBEIDSBASERT VEI Før Siemann viser rundt på sko- len snakker han litt om hvordan den er organisert. – Det finnes to hovedløp for ut- danningen, det ene er arbeidsveien, der elevene først må finne en jobb i en bedrift og kommer til skolen for teori en dag i uken. Det som kalles den skolebaserte veien er mer klassisk yrkesopplæring hvor elevene har teori og praksis på skolen, og utplassering i bedrift. Det er vanlig at utdanningen varer i tre år, forklarer han, men det finnes både lengre og kortere kurs, alt etter hvilke kvalifikasjoner elevene ønsker. Hvor mye praksis en har i den skole- baserte veien varierer også, fra 20 til 50 prosent. Siemann mener en av fordelene med både å ha et arbeidsbasert og et skolebasert system er at det er mer fleksibelt og tilpasningsdyktig. Årene etter finanskrisen var det for eksempel flere som valgte den skolebaserte veien fordi det var vanskeligere å få jobb. Noen kombinerer også de to vei- ene, slik de gjør på SS Rotterdam, et

58

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with