Yrke nr. 4 - 2016

NYHETSREPORTASJE NEDERLAND

4 5

4 Peter Siemann fra Albeda college mener en av de store utfordringene til yrkesopplæringen er å utvikle seg i takt med endringer i økonomi og arbeidsliv. 5 På den filialen som Albeda deler med andre i havneområdet i Hamburg, er det høy innovasjonsaktivitet. Dette kontoret henger i lufta.

et fag der elevene utvikler egne retter, hvor de kan slå seg frie og følge følelser i stedet for oppskrifter. – Det er vanskelig å si så mye om det, men jeg fulgte bare følelsene da jeg laget retten, sier Chan. FRA DANS TIL HJELPEPLEIER Peter Siemann vil gjerne vise fram mang- foldet på skolen, og vi tar en svipptur innom danseklassen. Her er de fullt opptatt med å trene foran speilet. – Du merker sikkert hvor stor for- skjell det er på stemningen og miljøet her sammenlignet med kjøkkenet. Det er fascinerende hvordan det dannes ulike verdener på en skole. Danserne er ikke de som har den enkleste oppgaven foran seg med å få jobb. Men mange forsøker å danne dansekompanier på egen hånd. På veggen henger et bilde av Timos, en tidligere elev fra danselinja som har blitt kjent danser. Han var til og med invitert til å danse i kompaniet til Mic- hael Jackson, men så gikk ikonet bort like før engasjementet begynte. Vi trekker oss ut fra dansens verden, og beveger oss opp i andre etasje til en

annen del av skolen hvor det undervi- ses i helsefag. Her er det fullt opp med bandasjer, medisiner og pulsmålere. Voksdukker, det vil si liksom-pasienter, er lagt på sykehussenger klare til å be- handles av de vordende hjelpepleiere. UNDERVISNING EN DAG I UKEN I den- ne klassen går elevene det som kalles «arbeidsveien», alle har altså jobber, men hver torsdag har de undervisning på skolen. Roxana Fik (26) legger bandasje på det høyre beinet til Martin Lange (21). - Fra tidligere har jeg en utdanning innen grafisk design, men så ville jeg begynne med noe annet. I dag jobber jeg med psykisk utviklingshemmede og kommer hit en gang i uka. Martin Lange (21) forteller han job- ber med folk med hjerneskader og med psykisk utviklingshemming. – Dette opplegget passer godt for meg, jeg liker å jobbe med mennesker, og det er svært takknemlig å jobbe med psykisk utviklingshemmede. De er som regel i godt humør, og det er fint å bi- dra til at de får en god dag.

INNOVASJON PÅ HAVNA Til slutt tar Siemann Yrke med til en av filialene til Albeda som ligger på havna. Havneom- rådet strekker seg flere mil utover, det er skip, kraner og containere så langt øyet kan se. Her ligger en flunkende ny bygning som både industrien og elever fra Albeda og andre skoler bruker. Her skjer det mye innovasjon og produktutvikling. I et basseng pågår det testing av nye båttyper. En gruppe menn går opp ei trapp til et kontor som henger i lufta. Siemann mener framtida er mer samarbeid mellom arbeidsliv, skole, og stor satsing på innovasjon. Nederlandsk utdanningssystemet er kjent for å være fleksibelt, men i det tempoet økono- mien og arbeidsmarkedet forandrer seg nå, kan systemet nesten ikke bli fleksibelt nok. – Vi er inne i store forandringer. Havna i Rotterdam som har gitt arbeid til mange, er under stor endring, mye er automatisk nå. Vi må utdanne folk som kan håndtere endringene i øko- nomien og arbeidsmarkedet, sier Peter Siemann.

59

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with