Yrke nr. 4 - 2016

REPORTASJE

Miriam Larsen er faglærer i design og tekstil. Her prater hun med Vg1-eleven Bettina Kittelsen Akerholt om skinnsøm.

Elever fikk møte alt fra syersker til smeder på Færder

TØNSBERG Hun savnet den tradisjonelle yrkesmessa. I stedet for bare å savne, tok hun initiativ til å lage den selv.

TEKST OG BILDER WENCHE SCHJØNBERG

Fagkoordinator Bjørg Langaas på de- sign og håndverk på Færder videregå- ende i Tønsberg i Vestfold mener elev- ene fortjener en messe der de kan se de forskjellige yrkene i sving. Derfor tok hun selv på seg å invitere forskjellige fagarbeidere til Færder. Resultatet ble en todagers yrkes- messe, hvor ungdomsskoleelever

videregående elever og lærere fra hele Vestfold kom på besøk. – Jeg har savnet yrkesmessene. Det har vært mye arbeid med å få til dette. Men det er verdt det, sier Langaas og ser utover messeområdet.

og har fellesområder som egner seg til å vises frem. – Vi har invitert ti håndverkere til å ha workshop i sine fag og yrker. Besøkende kan få prøve seg på ulike materialer og teknikker, sier hun. På messa var det alt fra smed, ke- ramiker, gullsmed, bunadtilvirker, husflidshåndverker, buntmaker, blom-

PRØVE UT Færder videregående flyttet inn i splitter nye lokaler høsten 2014,

60

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with