Yrke nr. 4 - 2016

DEBATT

Hvorfor beholde interiør- og utstillingsfagene i videregående skole? Har du lese- og skriv støtte- program og trenger opplæring?

Fagene har appell til en stor gruppe ungdom som er kreative og som liker å skape, tegne og male. Det er dette vi får til svar når vi spør elevene hvorfor de begynner på Vg3 Interiør. De er kanskje ikke helt bevisste på hva de skal bli, det er de sjelden i 17–18 års alderen, men de vet at de vil arbeide med noe kreativt. Denne gruppen elever er ikke alltid teoretisk orientert og vil derfor ikke velge det studiespesialiserende løpet Kunst, design og arkitektur. De liker å skape, og denne drivkraften gjør det lettere for dem å fullføre videregående skole. Våre elever fullfører nesten 100 prosent. Det er lett å fokusere på at ikke alle får arbeid i nærings- livet etter endt utdanning og at utdannelsen derfor ikke er relevant, men vi skal ikke undervurdere verdien av det allmenndannende aspekt som ligger i våre fag. Samfunnet trenger personer med visuell kompetanse og som tenker estetisk, funksjonelt og praktisk i forhold til de fysiske om-

givelsene. Vi trenger skapende og innovative mennesker på mange plan, og for den kreative vil det være mange veier videre. Det er også en gruppe elever som etter tre års fagutdan- ning velger å ta studiekompetanse som et fjerde år. Mange elever trenger denne modningen som et fjerde år gir. Av disse er det et betydelig antall som tar høyere utdannelse. Ikke alle unge er like «strømlinjeformet», og veien til målet kan være svært ulik for ulike mennesker. Det som er bekymringsfullt er: Hva vi har å tilby denne elevgruppen hvis dette tilbudet skulle forsvinne?

Da kan du melde deg på et av kursene våre eller bestille et nettkurs for å komme skikkelig i gang. Sjekk lingit.no/kurs for mer informasjon. Du kan også ringe 73 60 59 22 eller sende oss e-post: lingit@lingit.no

MARGUN UNDERHAUG Tidligere interiørlærer på Tangen videregående i Kristiansand og lærebokforfatter i faget

Mestring skaper mestere!

Mestringstips!

Lag skreddersydde fagordlister tilpasset både forskjellige fag og den enkelte elev. Det er ingen grunn til å la utfordringer med lesing og skriving stå i veien for yrkesdrømmen. Hjelp til å l se. Hjelp til å skrive. Pantonecoolgray8 Kontakt oss – vi har løsninger på alle nivå

Pantonecoolgray8

Pantonecoolgray8

Pantone165

Pantone165

Pantone285

Pantonecoolgray8

Pantone165

Pantone285

Pantone281 Pantone032

Pantone165

Pantonecoolgray8

Pantone285

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang Telefon: 73 60 59 22 e-post: skole@lingit.no Pantone285

Pantone281 Pantone032

Pantone280 Pantone180

Pantonecoolgray8

Pantone165

62

Pantone281 Pantone032

Pantone280 Pantone180

PantoneRe exBlue Pantone032

Pantone165

Pantone285

Made with