Yrke nr. 4 - 2016

Returadresse: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland N-0134 OSLO

En ny digital leseropplevelse Yrke som eblad! Nå kan du du på en enkel måte få hele bladet digitalt. Til medlemmer i Utdanningsforbudet sommottar Yrke i posten: Om kort tid vil du få tilsendt en sms med spørsmål om du vil bytte fra papirutgave til digital utgave av bladet. Valget er ditt! YRKE BESØKER DAHLSKE FAGSKOLEKAN BLIHØYSKOLE #4 2016 FAGBLADOMYRKESOPPLÆRING /60.ÅRGANG

AP-TOPPENES DRØMMEYRKE

Ebladet finner du her: Utdanningsnytt.no/ yrke

Kjemper for interiør og utstillingsdesign

GOD LESNING!

Foto: Shutterstock

YRKE PÅ FACEBOOK Her får du nyheter om yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skoler og andre opplæringsinstitusjoner, mens du venter på neste utgave av Yrke. Gå inn og følg oss, da vel!

Made with