Første Steg nr. 2 -2016

TEMA DEN DIGITALE BARNEHAGEN

Myrertoppen barnehage er prisbelønt for sin databruk. For Lavrans Gjerdalen (t.v.) og Ea Buarø Bjørnevik er nettbrett en like naturlig del av hverdagen som puslespill og bøker. Det er det ikke i alle barnehager, viser en ny undersøkelse.

Mangler digital kompetanse Barnehagebarn står for den største økningen i bruk av nettbrett de siste årene. Samtidig sier godt over halvparten av de barnehageansatte at demangler digital kompetanse. Myrertoppen barnehage er et unntak.

tekst BJØRNHILDFJELDOG LINE FREDHEIMSTORVIK bjornhild@tastatore.no linsto@udf.no

foto TORE FJELD tore@tastatore.no

Hele 77 prosent av de ansatte i landets 6200 barnehager sier de har behov for kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy, viser Barnehage- monitor 2015. Det er en landsomfattende undersøkelsen om databruk i barne- hagen publisert i år. Den er gjennom- ført av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

mekraft, som å vurdere troverdigheten på nettinformasjon, forteller prosjekt- leder for undersøkelsenHelle Jacobsen. De somallerede bruker digitale verktøy med barna ønsker i større grad å lære enn de som ikke gjør det. 25 prosent av personalet opplever at kolleger ikke er interessert i å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, og at det er begrensende for bruken . Myrertoppen barnehage er et godt eksempel på det motsatte: Der er nett- brettet en like naturlig del av hverdagen sombøker og spill. Det har de fått pris for. PRISBELØNTFORDATABRUK Toåringen Lavrans trykker med vante fingre på skjermen, og møter blikket til barnehagelæreren. – Du fikk det til, så bra smilerMarita Olsen, som er barnehagelærer i Myrer- toppen barnehage på Kjelsås i Oslo.

SULTNEPÅ KUNNSKAP – Barnehageansatte mangler kompe- tanse i hvordan de skal bruke digitale verktøy til å lage noe med barna og til å integrere det i sitt pedagogiske arbeid. Vi ser også at de mangler digital døm-

Barnehagen er kjent for å ha kommet veldig langtmed implementering av digi- tale verktøy, og er tildelt Gullepleprisen av Norsk Pedagogisk dataforening for sin satsing. Barna bruker verktøyene kreativt i læring og gjøremål; alt fra symfoniskriv-

Helle Jacobsen, prosjektleder for Barnehagemonitor 2015. Foto: Senter for IKT i utdanningen

4 | første steg nr 2 | 2016

Made with