Yrke nr. 3 - 2016

«Fordi jeg vil ha et bedre liv senere»

BERGEN Muligheten til et bedre liv. Det er et av de viktigstemotivene norske innsatte oppgir når de forteller hvorfor de har valgt skole og ikke arbeid inne i fengselet.

OVER HALVPARTEN Samtlige innsatte over 18 år med norsk statsborgerskap er kontaktet i undersøkelsen som ble gjennomført i uke 43 i fjor. På dette tidspunktet satt det 2619 innsatte med norsk statsborgerskap i fengslene. 1475 svarte, altså godt over halvparten. De innsatte som tok utdanning rangerte muligheten til et bedre liv og glede og tilfredstillelse ved å lære, høyest oppe da de måtte gi 20 utsagn en karakter fra 7 til 1 på skalaen passer helt til passer ikke, ifølge forskerne Terje Manger, Ole Johan Eikeland og Arve Asbjørnsen.

DETTE MOTIVERER Slik rangerte fangene motivasjon for læring:

TEKST OG BILDE WENCHE SCHJØNBERG

I rapporten «Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsler» som ble lagt fram rett før sommeren, går det fram at nettopp mulighetene etter løslatelse er et viktig motiv for å ta utdanning. Dessuten opplever flere av de innsatte stor tilfredshet ved å utvide eget kunnskapsnivå. Bak rapporten står forskere fra forsk- ningsgruppen for kognisjon og læring ved Universitetet i Bergen og Eikeland forskning og undervisning.

«Fordi jeg vil ha et bedre liv sen- ere.»(5,6) «Fordi jeg opplever glede og tilfredsstil- lelse når jeg lærer meg nye ting.»(5,6) «Fordi jeg tror at utdanningen vil bedre arbeidskompetansen min.»(5,5) «For gleden jeg opplever ved å utvide kunnskapen min i et fag jeg liker.»(5,5) «Fordi utdanningen gir meg mulighet til å fortsette og lære mange ting som interesserer meg.» (5,4) «Fordi jeg tror at utdanningen vil for-

14

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with