Yrke nr. 3 - 2016

REPORTASJE

Så godt som alle elevene på tredjeåret i elektronikk jobber deltid utenom skoletid. Mukesh Moklall (tredje fra høyre) som har både far og bestefar som er elektrikere, liker det praktiske, mens Tyrel Wilson (foran) mener teorien er like viktig.

NEW YORK I NewYork tar de somvelger yrkesopplæring flere studiepoeng enn de som tar vanlig High school. Yrkesopplæring har høy status, og det er langt flere søkere enn det er plasser. Vanskelig å komme inn på yrkesfag i New York

TEKST OG BILDER LISBET JÆRE

I en brun mursteinsbygning som tidli- gere var en fabrikk på Long Island City, noen kilometer øst for Manhattan, hol- der Queens Vocational and Technical High School til. Skolens rektor Melissa Burg hilser velkommenmed et stort smil. Til tross for en fullpakket timeplan like før sommer- ferien, tar hun seg tid til å ta imot besøk.

– Det kjennes spesielt tilfreds- stillende å jobbe på en skole som tilbyr yrkesopplæring fordi det gir elevene så mange framtidsmuligheter innen både utdanning og jobb, sier Burg. EN STOR DAG Elever som tar fag- og yrkesopplæring i New York, kalt Career and technical education (CTI), må ta

mellom 10 og 15 studiepoeng mer enn de 44 studiepoengene som kreves av dem som velger vanlig videregående. Det gjør CTI-skolene både mer popu- lære og krevende. Yrkesopplæring i New York gir både studiekompetanse og jobbmuligheter. På Queens tilbyr de blant annet stu- dier i fagene dataingeniør, rørlegger,

44

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with