Yrke nr. 4 - 2016

TEMA TRUET AV NEDLEGGELSE

Vg3 • Vg3 automatisering: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 fjernstyrte undervannsopera- sjoner: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 tavlemontør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 vikler: Legges ned. • Vg3 dataelektroniker: Ber om til- bakemelding i høring på faglig over- lapp til IKT-servicefaget. • Vg3 produksjonselektroniker: På grunn av lav formidling til læreplass og lavt antall fagbrev drøftes faget med rådet. • Vg3 romteknologi: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 telekommunikasjonsmontør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 elektriker: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 elektroreparatør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 energioperatør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 heismontør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 signalmontør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Vg3 togelektriker: Ingen endringer. • Vg3 avioniker: Ingen endringer. • Vg3 flymotormekaniker: Ingen endringer. • Vg3 flystrukturmekaniker: Ingen endringer. • Vg3 flysystemmekaniker: Ingen endringer. • Vg3 kulde- og varmepumpemontør: Vurderes som tilstrekkelig relevant. • Forslag om nytt lærefag i ventila- sjonsteknikkfaget. NATURBRUK Vg1 • Vg1 naturbruk: Ingen endringer. Vg2 • Vg2 akvakultur: Ingen endringer. • Vg2 anleggsgartner- og idretts- anleggsfag: Flyttes til bygg- og anleggsteknikk. • Vg2 fiske og fangst: Legge ned kryss- løpet fra restaurant- og matfag til Vg2 fiske og fangst. • Vg2 heste- og hovslager: Splitte

Nytt Vg2 • Vg2 anleggsgartner- og idretts- gartner: Flyttes fra naturbruk. Vg3 • Anleggsmaskinfører: Slås sammen til nytt felles lærefag anleggsteknikk. Valgbare fordypningsområder med utgangspunkt i dagens lærefag. To helt nye fordypningsområder: Vei- drift og veivedlikehold og anleggs- rørlegger. • Asfalt: Samme som anleggs- maskinfører. • Banemontør: Samme som anleggs- maskinfører. • Fjell- og bergverk: Samme som anleggsmaskinfører. • Vei- og anlegg: Samme som anleggs- maskinfører. • Betong: Videreføres. Betongfaget og murerfaget i nytt Vg2 betong og mur. Stillasbyggerfaget og tømrer- faget i nytt Vg2 tømrer. • Murer: Samme som betong. • Stillasbygger: Samme som betong. • Tømrer: Samme som betong. • Rørlegger: Videreføres. Rørlegger- fagene i nytt Vg2 rør, tak- og membrantekker, ventilasjons- og blikkenslager i nytt Vg2 ventilasjon, membran og taktekking. • Tak- og membrantekker: Samme som rør. • Ventilasjons- og blikkenslager: Samme som rør. • Industrimaler: Videreføres sammen med maler fra nytt Vg2 maler. • Maler: Videreføres sammen med industrimaler fra nytt Vg2 maler. • Renholdsoperatør: Legges til særløpsmodell. • Limtreproduksjon: Lærefagene fra limtreproduksjon, trelast og trevare- og bygginnredning slås sammen og det opprettes nytt fagbrev for tre- industri. Valgbare fordypnings- områder i læreplanen. • Trelast: Samme som limtre. • Trevare- og bygginnredning: Samme som limtre. • Byggdrifter: Videreføres, innedelen av idrettsanleggsfaget integreres. • Feier: Videreføres. • Glassfaget: Videreføres. • Isolatørfaget: Ikke vurdert endringer,

heste- og hovslager. Endre opp- læringsmodell for hovslager fra 2+2-modellen til særløp. Opprette Vg2 dyrefag. • Vg2 landbruk og gartnerernæring: Innføre valgfrie programfag. • Vg2 reindrift: Ingen endringer. • Vg2 skogbruk: Ingen endringer. Vg3 • Akvakultur: Vurderes som tilstrekke- lig relevant. • Anleggsgartner: Flyttes til bygg- og anleggsteknikk. • Idrettsanleggfaget: Inne-delen av kompetansemålene legges til bygg- drifterfaget. For ute-delen anbefales primært at faget ivaretas gjennom valgbare fordypningsområder i Vg3 anleggsgartner. Subsidiært beholdes som eget lærefag, men for begge deler foreslås flytting til bygg- og anleggsfag. • Fiske og fangst: Ingen endringer. • Hestefaget: Videreføres fra nytt Vg2 dyrefag. • Hovslager: Endres fra 2+2-modellen til særløp. • Gartner: Videreføres. • Landbruk: Videreføres. • Reindrift: Ingen endringer. • Skog: Ingen endringer. • Studieforeberedende Vg3 i naturbruk: Vurderes som tilstrekkelig relevant. BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg1 • Vg1 bygg- og anleggsteknikk: Ingen endringer. Vg2 • Vg2 anleggsteknikk: Ingen endringer. • Vg2 byggteknikk: Splittes i Vg2 tømrer og Vg2 betong og mur. • Vg2 klima, energi- og miljøteknikk: Splittes i Vg2 rør og Vg2 ventilasjon, taktekking og membran. • Vg2 overflateteknikk: Endre navn til Vg2 maler. Legge renholdsoperatør- faget til særløp. Vg2 maler vil bestå av maler og industrimaler. • Vg2 treteknikk: Endre navnet til Vg2 møbel og treteknikk. Nytt Vg3 • Vg3 smådyr og zoodyr.

14

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with