Yrke nr. 4 - 2016

Til kamp for interiør og utstillingsdesign

Utdanningsdirektoratet vil legge ned interiør og utstillingsdesign. Det fører lærerne på barrikadene.

TEKST WENCHE SCHJØNBERG BILDER AUDUN BRAASTAD, NTBscanpix

Utdanningene i interiør og utstillings- design er ikke tilstrekkelig verdsatt i arbeidslivet, hevder Utdanningsdi- rektoratet. Derfor innstiller de på at Vg2 interiør og utstillingsdesign, Vg3 interiør og Vg3 utstillingsdesign legges

ned. Nå er det opp til Kunnskapsdepar- tementet å avgjøre i saken som skal ut på høring. – Absurd, galskap og uforståelig, sier faglærere Yrke har snakket med. – Det er absolutt behov for oss.

Det brede kompetansebegrepet som Ludvigsen-utvalget legger til grunn for fremtidens skole, er i fare om dette går igjennom, sier Vibeke Rolfsen, faglærer på Porsgrunn videregående til Yrke. – Vi er fremtidens kompetanse.

7

YRKE 4 • 2016 / 60. årgang

Made with