Bedre skole nr. 4 -2016

Innhold

Forgrunn

4

11 Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål Sølvi Lillejord og Lotta Johansson TEMA: Yrkesretting 16 FYR – samarbeid for bedre læring på yrkesfag Lone Lønne Christiansen og Svein-Erik Fjeld Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene Anne Sigrid Haugset og Morten Stene 27 Naturfag med relevans. Lærerstudenter i naturfag underviser elever på bygg og anlegg Gerd Johansen Og Hilde Konttinen Klasseledelse og undervisning i teknologitette klasserom Eyvind Elstad og Knut-Andreas Christophersen Elevundersøkelsen – ikke bare en konkurranse med naboskolen Roger Andre Federici, Joakim Caspersen, Christian Wendelborg og Melina Røe 36 41 32

Mange spørsmål rundt effekten av fysisk aktivitet er uavklart.

Yrkesretting i fellesfag er tema denne gangen. 11

16

Retning og hensikt i klassesamtalene Hanne Christensen og Ruth Seierstad Stokke

48

Funksjonell bokstavlæring Reidun Flugstad Rygg

52

Tryggest å ikke kunne. Elevers samtaler om bruk av fremmedspråk Anne-Valérie Sickinghe Erfaringer med formativ skrivevurdering i engelsk Tony Burner Lost opportunities. Noen tanker om tapte muligheter i dagens engelskundervisning Glenn Ole Hellekjær Utviklende opplæring i matematikk – utfordringer for læreren Gerd Inger Moe og Sverre Moe

58

63

68

72

58 Mange elever vedkjenner seg ikke sine kunnskaper i fremmedspråk.

Skoleledernes og lærernes lojalitet Øyvind Sørreime Til Norges lærere: tør å prøve! Ingrid A. Valseth

76

80

80

Skoleelev: – Lærere må tørre å ta sjanser.

Rektors kontor: Oppsigelsesbrevet fra en rektor. Hvordan frustrere en entusiast Tore Brøyn

82

Pedagogikk eller mekanikk Eldar Taraldsen og Endre Kanestrøm

84

Bokessay: Om lærerrollen Harald Thuen

89

Bokomtaler

92

Made with