Yrke nr. 3 - 2016

NYHETSREPORTASJE

Nærmer seg 900 studenter OSLO Fagskolen Oslo Akershus hadde ved høstens skolestart 851 studenter. Leder for studentadministrasjonen, Hanne Weichel, tror studentantallet vil øke noe.

seg ny kunnskap. Vi har studenter som er i 50-årene, forteller Hanne Weichel.

140 ÅR LANG HISTORIE Fagskolen Oslo Akershus har en lang historie. Skolen ble opprettet allerede i 1876 under navnet Kristiania tekniske aftenskole. Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble Sofienberg tekniske fagskole. I 2007 fikk skolen navnet Fagskolen i Oslo. I august 2013 flyttet skolen inn i nye moderne lokaler i Kuben Yrkes- arena på Økern i Oslo. I tillegg tilbys fagskolestudier på Bjørkelangen, Rud i Asker og på Strømmen. Fra neste skoleår blir det trolig også en BIM- klasse på Vestby videregående skole.

– Årsaken til det er at vi har to studietil- bud «Målrettet miljøarbeid» og «Barn med særskilte behov» til godkjenning hos NOKUT. Vi har studenter klare til å starte dersom vi får godkjent i år. Disse to studiene er ikke med i studenttallet vi opererer med. Antallet studenter endrer seg alltid i starten av studieåret. Dersom noen studenter velger å trekke seg, så fyller vi opp fra ventelister, sier hun. Fagskolen Oslo Akershus har foruten skolen på Kuben i Oslo, også avdelinger på Rud, Strømmen og Bjørkelangen i Akershus.

LANDETS NEST STØRSTE Fagskolen Oslo Akershus er landets nest største fagskole. Bare fagskolen Innlandet, som holder til på Gjøvik, har flere studenter. Fagskolen Oslo Akershus startet i ut- gangspunktet med elektro- og byggfag, men de siste årene har helsefag blitt en stadig større del av studietilbudet. ALDRI FOR GAMMEL Gjennomsnitts- alderen på en student ved Fagskolen Oslo Akershus er mellom 25 og 30 år. – Men en blir aldri for gammel til å sette seg på skolebenken og tilegne

Håper BIM-kurset er starten VESTBY Avdelingsleder Jan Dahlslie ved byggfag på Vestby videregående skole håper BIM-kurset Fagskolen Oslo Akershus skal sette i gang i Vestby, bare er starten på et samarbeid.

Fagskolen Oslo Akershus vil fra neste skoleår sette i gang et BIM-kurs ved Vestby videregående skole. Årsaken er at skolen har et sterkt fokus på byggfag. – Vi setter pris på at Fagskolen Oslo Akershus ønsker dette, og håper det skal gå så bra at de etter hvert øn- sker å sette i gang flere byggrelaterte studietilbud her. Selv om det er Fag- skolen som står som eier av studiet, så betyr dette at Vestby videregående skole får ytterligere et bein i tillegg til at vi har vanlig videregående opp- læring og tekniske allmenne fag, sier Jan Dahlslie. Avdelingslederen ved byggfag fortel- ler at det er 99 prosent sikkert at det

blir BIM-studier ved Vestby videre- gående skole. – Akershus fylkeskommune har gitt sin godkjenning, og det samme har Rådet for fagskoler i Oslo. Det eneste sommangler er en endelig godkjenning fra UDI. Men vi tar sikte på at tilbudet er klart for søknader fra 1. mars. Han håper på opp mot 40 deltakere på BIM-studiet. – Vi har foretatt en rundspørring blant bedrifter i området og interessen er stor dersom undervisningen foregår på kveldstid. Derfor blir BIM-studiet et kveldskurs som går over to år. På sikt håper vi også at det blir kurs på dagtid, sier Dahlslie.

Avdelingsleder Jan Dahlslie ved byggfag på Vestby videregående skole håper BIM- kurset fagskolen skal starte opp i Vestby bare er starten på et videreutdannings- tilbud innen byggfag.

31

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with