Yrke nr. 3 - 2016

– Nei, jeg angrer ingenting. Dette er ikke noe jeg reflekterer mye over.

32

YRKE 3 • 2016 / 60. årgang

Made with